Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY
Antalya  2014
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mustafa KÖROĞLU , Dilek GENÇTANIRIM, Hayriye TORUNOĞLU  
OLUMSUZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOK BOYUTLU İNCELENMESİ

 16, Pp,1-18

A MULTI DIMENSIONAL INVESTIGATION OF NEGATIVE BEHAVIOURS OF TEACHERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

D. Ali ARSLAN , Gülten ARSLAN  
HALK, İKTİDAR VE İKTİDAR SEÇKİNLERİ: MERSİN ARAŞTIRMASI

 16, Pp,19-35

PUBLIC, POWER AND THE POWER ELITE: MERSİN-TURKEY CASE STUDY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülçin DİLEK , Kibar Aktın  
TARİH/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TARİH EĞİTİMİ: ABD ÖRNEĞİ

 16, Pp,36-56

History Education in Pre-School History/Social Studies Curricula: Example of U.S.

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yaşar ÖZÜÇETİN , H. Mehmet DAĞISTAN  
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE REFERANS OLAN BİR MUHAREBE: ÇANAKKALE (1920-1938)

 16, Pp,57-79

Çanakkale: A Battle Referred To In the Grand National Assembly (1920-1938)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuz ÖZBEK , Özge ERCAN  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEKİ SOSYALLEŞME DÜZEYİNİ ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ

 16, Pp,80-93

DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuz ÇETİN , Betül ÖZKURT, Muhammed DEMİR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YER ALAN BİLGİSAYAR DERSLERİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

 16, Pp,94-110

TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON THE FUNCTIONING OF COMPUTER COURSES İN THE FACULTY OF EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ersin TOPÇU , Beytullah KAYA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ

 16, Pp,111-131

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özden DEMİR , Tuğba ÖÇAL  
PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

 16, Pp,132-157

AN INVESTIGATION OF USE OF METACOGNITIVE SKILLS DURING PROBLEM-SOLVING PROCESS: A QUALITATIVE STUDY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Soner TUZCUOĞLU , Gülsen ÖZCAN  
LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ

 16, Pp,158-175

THE METACOGNITIVE AWERENESS LEVELS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO DO SPORTS WITH ALICENCE AND THE ONES WHO DON’T DO SPORTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kubilay YAZICI  
TARİH ÖĞRETİMİNDE POSTA PULLARININ KULLANILABİLİRLİĞİNE BİR ÖRNEK “100 POSTA PULU İLE TÜRK TARİHİNDEN BİR KESİT -1863-1950 YILLARI ARASI-”

 16, Pp,176-199

AN EXAMPLE FOR THE USABILITY OF POSTAGE STAMPS IN HISTORY TEACHING “TEACHING TURKISH HISTORY THROUGH 100 STAMPS; THE YEARS BETWEEN 1863-1950”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cevdet YAKUPOĞLU  
KASTAMONU ADININ ORTAYA ÇIKIŞINI ANLATAN EN ESKİ KAYNAK: SALTUKNÂME

 16, Pp,200-220

SALTUKNÂME: THE OLDEST SOURCE TELLING US NAME OF KASTAMONU COME OUT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Refik TURAN , Hasan KARAKÖSE  
KIRŞEHİR’DEKİ CACA BEY VAKFININ GELİR ve VERGİ KAYITLARI (1866-1872)

 16, Pp,221-240

INCOME REGISTRATIONS CACA BEY FOUNDATION IN KIRSEHIR

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Füsun KARA  
KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER

 16, Pp,241-248

TOTALITARIAN KYRGYZSTAN SSC AND TO PURIFY OF NATIONAL ELITES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hüsnü Özlü  
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI İTALYAN HARBİ’NDE (1911-1912) TRABLUSGARP’IN İŞGALİ VE DERNE MUHAREBELERİNDE BİNBAŞI MUSTAFA KEMAL

 16, Pp,249-271

MAJOR MUSTAFA KEMAL IN ITALIAN WAR (1911-1912) OCCUPATION OF TRIPOLI AND DERNE BATTLES IN THE LIGHT OF ARCHIVES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kayhan ATİK  
TARİH ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI TARİH

 16, Pp,272-291

A NEW METHOD IN HISTORY RESEARCE: COMPARATIVE HISTORY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

M. Akif ERDOĞRU  
ON ALTINCI YÜZYILDA İSTANBUL MAHKEMELERİNDE MERKEPLERLE İLGİLİ DAVALAR

 16, Pp,292-301Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mithat ATABAY  
KORE SAVAŞI VE ÇANAKKALE’DE KAHRAMANLIK GÜNLERİ

 16, Pp,302-313

THE KOREAN WAR AND THE HEROIC DAYS ÇANAKKALE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selahattin KAYMAKCI , Erkan YEŞİLTAŞ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ TEKNOLOJİ BOYUTU

 16, Pp,314-340

TECHNOLOGICAL DIMENSION OF TURKISH SOCIAL STUDIES CURRICULA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem PARER -  
TOLSTOY VE DOSTOYESKİ'NİN YORUMLARIYLA BALKANLARDA SAVAŞA BAKIŞ

 16, Pp,341-353

AN OUTLOOK OF BALKAN WAR WITH A WIEV TO TOLSTOY AND DOSTOEVSKY’S COMMENTS ON IT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seda TAN , Diren ÇAKILCI  
BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİNDE BALKAN DEVLETLERİNİN ASKERİ DURUMU

 16, Pp,354-381

The MİLİTARY CONDİTİONS OF BALKAN STATES BEFORE THE BALKAN WARS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Güray KIRPIK , Muhammed AHMET TOKDEMİR  
IN THE LIGHT OF BOARD OF EDUCATION’S DECISIONS HISTORY CLASSES AND HİSTORY EDUCATION IN TURKEY (1925-1928)

 16, Pp,382-394

TALİM VE TERBİYE KURULULU’NUN KARARLARI IŞIĞINDA TARİH DERSLERİ VE TARİH EĞİTİMİ (1925-1928)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bahattin DEMİRTAŞ  
DÖRTLÜ TAKRİR VE FUAD KÖPRÜLÜ

 16, Pp,395-409

THE MEMORANDUM OF THE FOUR AND FUAD KÖPRÜLÜ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cemil Cahit YEŞİLBURSA , Salih USLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

 16, Pp,410-428

PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ SELF-EFICACY BELIEFS TOWARD MUSEUM EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülhan GÜVEN , Ayşegül AKINCI  
OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN DEĞERLERE AİT SÖZEL İFADELERİN SUNUMU: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ

 16, Pp,429-445

PRESENTATION OF THE VERBAL EXPRESSIONS OF THE VALUES IN PRESCHOOL CARTOONS: TRT KIDS CHANNEL SAMPLE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |