TOLSTOY VE DOSTOYESKİ'NİN YORUMLARIYLA BALKANLARDA SAVAŞA BAKIŞ

AN OUTLOOK OF BALKAN WAR WITH A WIEV TO TOLSTOY AND DOSTOEVSKY’S COMMENTS ON IT

TOLSTOY VE DOSTOYESKİ'NİN YORUMLARIYLA BALKANLARDA SAVAŞA BAKIŞ

 
Author : Özlem PARER  -  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 341-353
DOI Number: :
Cite : Özlem PARER -, (5). TOLSTOY VE DOSTOYESKİ'NİN YORUMLARIYLA BALKANLARDA SAVAŞA BAKIŞ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 341-353. Doi: .
    


Summary
Tolstoy Anna Karenina’yı romana adını veren kahramanın rayların altında can vermesiyle bitirmekle yetinmemiş, Vronskiy’i Balkan cephesine savaşa göndermiştir. Büyük yazarın çağdaşı Dostoyevski ise Bir Yazarın Güncesi’nde panslavist görüşleri doğrultusunda Rusya’nın İstanbul üzerinde kurmak istediği egemenliği bir gereklilik olarak dile getirmiş ve Tolstoy’un savaş karşıtı insancıl yaklaşımını kendi halkından farklı düşünmek olarak açıkça eleştirmiştir. Bu çalışmada her zaman kıyaslanan iki dev yazarın, kendi inanç ve felsefe sistemlerini geliştiren iki düşünürün çağın sorunu karşısında takındıkları farklı tavrın yazıya dökülüşü incelenecektir

Keywords
Tolstoy, Dostoyevski, Anna Karenina, Yazarın Günlüğü, 1877-1878 Osmanlı–Rus Savaşı

Abstract
Tolstoy didn’t plan to finish his novel “Anna Karenina” with the death of its protagonist on the rails, but with sending Vronsky to the front of the Ottoman-Russian war to attract his contemporaries’ attention towards it. On the other hand, in his book “A Writer’s Diary” his contemporary Dostoevsky, defended in conformity with his pan-slavist views the idea that Russia’s wish to build sovereignty over İstanbul was a necessity and criticized Tolstoy’s anti-war humanitarian approach towards it, which differed totally from that of his compatriots. On this study, the different points of view of the constantly compared great writers Tolstoy and Dostoevsky towards the Ottoman-Russian war have been dealt with.

Keywords
Tolstoy, Dostoevsky, Anna Karenina, A Writer’s Diary, 1877-1878 Ottoman-Russian War