Summary


PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Durum çalışması deseninde gerçekleştirilen bu çalışma, 2010-2011 akademik yılı bahar döneminde Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ikinci sınıftaki sınıf öğretmen adaylarının problem çözme süreçlerindeki kullandıkları bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların belirlenmesi amacıyla akademik personel sınavında sorulan sorulara benzer bir matematik problemi sınıf öğretmeni adaylarına sorulmuştur. Öğretmen adaylarından alınan cevaplar doğrultusunda katılımcılar üç gruba ayrılmıştır; başarılı (n=6), orta düzey (n=5) ve başarısız (n=5). Araştırmada elde edilen bulgulara göre; farklı başarı düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeyleri arasında bir farklılık söz konusu olup; başarılı düzeydeki öğretmen adayları diğerlerine göre bilişsel farkındalık becerilerini daha etkili bir şekilde kullandıkları ve problem çözme süreçlerinden daha emin oldukları gözlemlenmiştir.

Keywords
Sınıf öğretmeni adayları, problem çözme, bilişsel farkındalık, bilişsel farkındalık becerileri

References