Summary


OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN DEĞERLERE AİT SÖZEL İFADELERİN SUNUMU: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ
İnsan hayatında birçok gelişim alanının temelinin atıldığı okul öncesi yıllar, ahlaki gelişimin bir parçası olan değerlere ilişkin temel bilgilerin kazanılması ve sonrasında bireyin toplumsallaşmasında rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar çocukların değerleri kazanmalarında aile, okul, öğretmen, arkadaş çevresi ve medya gibi unsurların etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Kamu hizmeti yayımcılığının bir temsilcisi olarak, toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yayın yapma iddiasında bulunan TRT Kurumu’nun bir kanalı olan TRT Çocuk Kanalı’nda okul öncesi kategorisinde yer alan çizgi filmlerde izleyiciye sunulan değerler ve bu değerlerin sunulma sıklıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen çizgi filmlerde “Nezaket, Mutluluk, Özgüven, Cesaret, Temizlik, Yardımlaşma, Sorumluluk, Empati, Doğruluk (Dürüstlük), Sevgi, Arkadaşlık, Paylaşma, İşbirliği, Sabır” değerlerine yer verildiği tespit edilmiştir. Bulgular kısmında çizgi filmler bazında en fazla yer verildiği tespit edilen beş değer tablolaştırılmıştır. Bu değerlerden en fazla yer verilen değere ilişkin örnek sahnelere yer verilmiştir. Bununla birlikte çizgi filmler bazında bazı değerlere eşit sıklıkta (frekans) değinildiği için bazı tablolarda beşten fazla değer kategorisi bulunmaktadır. Tespit edilen değerler her bir çizgi film için frekans ve yüzde tablosu haline getirilerek sayısallaştırılmıştır

Keywords
Okul öncesinde değerler, medya ve çocuk, çizgi filmler.

References