Summary


TARİH ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI TARİH
Karşılaştırmalı Tarih, zaman ve mekan açısından farklı iki toplum veya zaman ve mekan açısından yakın ve birbirlerinden sürekli etkilenmiş iki toplumun karşılaştırılmasıdır. Çok temel olarak farklı zamanlarda veya coğrafi çevrede benzer tarihi olayların düzenli incelenmesidir. Karşılaştırmalı Tarih, detaylı inceleme ve karşılaştırma için birçok bilgi toplar ve sonra önemli benzer ve farklı durumları karşılıklı tanımlamak için çalışır. Karşılaştırmalı Tarih sayesinde, tarihi hadiseleri ve kurumları, o devrin şartları ve fikir akımlarını tespit ederiz. Tarihsel olay ve kurumların günümüze olan etkileri, yaşayan yaşamayan gelenek ve adetler karşılaştırılır. Geçmişteki olayları açıklayarak günümüzün gerçeklerini berraklaştırmaya çaba sarf ederiz. Tarihte karşılaştırma yapmadan bir kısım hükümlere varılırsa, insanlar yanılabilir. Ayrıca bizde karşılaştırmalı tarih araştırmaları yeteneği çok fazla gelişmediği için, neyi benimsersek tarihe onun penceresinden bakıyoruz ve onu emsalsiz görüyoruz.

Keywords
Karşılaştırmalı Tarih, Tarih Araştırmaları

References