ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI İTALYAN HARBİ’NDE (1911-1912) TRABLUSGARP’IN İŞGALİ VE DERNE MUHAREBELERİNDE BİNBAŞI MUSTAFA KEMAL

MAJOR MUSTAFA KEMAL IN ITALIAN WAR (1911-1912) OCCUPATION OF TRIPOLI AND DERNE BATTLES IN THE LIGHT OF ARCHIVES

ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI İTALYAN HARBİ’NDE (1911-1912) TRABLUSGARP’IN İŞGALİ VE DERNE MUHAREBELERİNDE BİNBAŞI MUSTAFA KEMAL

 
Author : Hüsnü Özlü    
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 249-271
DOI Number: :
Cite : Hüsnü Özlü , (5). ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI İTALYAN HARBİ’NDE (1911-1912) TRABLUSGARP’IN İŞGALİ VE DERNE MUHAREBELERİNDE BİNBAŞI MUSTAFA KEMAL. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 249-271. Doi: .
    


Summary
19’uncu yüzyılın sonlarına doğru sömürgecilik mücadelesine başlayan İtalya, bu konuda birçok Avrupa devletlerine göre geç kalmıştır. İngiltere Mısır’ı, Fransa Cezayir ve Tunus’u işgal etmiş İtalyanlar, Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a girmişlerdir. 29 Eylül 1911 tarihinde İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali ile başlayan bu savaş aynı zamanda 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi olarak da adlandırılmaktadır. Trablusgarp’ı işgal etmeye çalışan İtalyanlar, asker çıkarmaya çalıştıkları yerlerde büyük direnişlerle karşılaştılar. Bölgede sınırlı güce sahip Osmanlı’nın kendisinin gerek kuvvet ve gerek silah bakımından çok üzerinde bulunan düşmana karşı gösterdiği kahramanlık üst düzeydedir. Harbin başladığı günden itibaren asker ve mücahitler tarafından İtalyanlara karşı gösterilen direniş başarılı olsa da İtalyanları Trablus’tan tamamen çıkarmak için yeterli olmamıştır. İtalyanlar, Osmanlı kuvvetlerinden silah, cephane ve sayıca üstündür. Osmanlı kuvvetleri İtalya’nın üstünlüğüne rağmen Ayn Zara, Zanzur, Kırkkarış ve diğer muharebelerde büyük başarılar kazanmışlar, yerden açılan ateşle bir İtalyan tayyaresini düşürmüşlerdir. Yüzbaşı Mustafa Kemal 1911 yılında, kendisi gibi Trablusgarp’a gönüllü giden birkaç arkadaşıyla birlikte önce Mısır’a oradan zorlukla Tobruk’a ve Derne’ye ulaşarak bütün olumsuz şartlara rağmen kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmiştir. 30 Kasım 1911 tarihinde, Mustafa Kemal Binbaşılığa terfi etmiştir. Mustafa Kemal, 22 Aralık’ta Tobruk’ta başarılı muharebe yapmış, 30 Aralık 1911’de Yüzbaşı Nuri Bey ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Derne’ye geçmiştir.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Trablusgarp Savaşı, Binbaşı Mustafa Kemal, Derne, İtalya, Kuzey Afrika

Abstract
Italy that started to colonialism striving towards end of 19th century was late on this issue in comparison with many European states. England occupied Egypt, France to Algeria and Tunisia and Italians invaded Tripoli that is the last land of Ottoman in North Africa. This war that started on 29th September of 1911 upon invasion of Tripoli by Italy is also called as 1911-1912 Turco-Italian War (Ottoman-Italian War). Italians encountered great resistances at where they were trying to land troops in the course of their attempts to occupy Tripoli. Heroism that Ottoman performs against the enemy that was extremely superior with respect to both power and weapon is quite outstanding although Ottoman has limited power in the region. Although resistance performed against to Italians by military and local tribes since the beginning of the war became successful, it could not be sufficient to remove Italians from Tripoli completely. Italians were superior to Ottoman forces with respect to weapon, ammunition and they were outnumbering. Despite of superiority of Italy, Ottoman gain important successes in Ayn Zara, Zanzur, Kırkkarış and other battles and made an Italian plane crash through opening a fire from the ground. Mustafa Kemal, together with his several friends going to Tripoli voluntarily likewise, fulfilled the duty given to them ideally in spite of all adverse conditions through reaching initially to Egypt and then Tobruk and Derne with difficulty in 1911. Captain Mustafa Kemal promoted to be a major on the date of 30th November 1911. Mustafa Kemal performed a successful battle in Tobruk on 22nd December and then went to Derne together with Captain Nuri Bey and other friends on 30th December 1911.

Keywords
Tripoli War, Major Mustafa Kemal, Derne, Italy, North Africa