Summary


ON ALTINCI YÜZYILDA İSTANBUL MAHKEMELERİNDE MERKEPLERLE İLGİLİ DAVALAR
Bu araştırma temel olarak on altıncı yüzyıla ait İstanbul Kadı Sicillerine dayanmaktadır. Bu sicillerde, merkeplerle ilgili çeşitli davalara ait tutanakları buluyoruz. Genel olarak hayvanlara özel olarak da eşeklere kötü davranıldığını farkeden hassas Müslümanlar ve gayrımüslimler mahkemeye başvurmuşlar ve hayvanalrın korunması yönünde kararlar çıkartmışlardır. Bu tutanaklarda evcil hayvanların korunmasına dair bilgiler verilir.

Keywords
İstanbul, mahkeme, hayvan, eşek

References