Summary


IN THE LIGHT OF BOARD OF EDUCATION’S DECISIONS HISTORY CLASSES AND HİSTORY EDUCATION IN TURKEY (1925-1928)
Talim ve Terbiye Kurulu, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana eğitim politikalarının planlanması, programlanması, uygulanması ile ilgili gelişmelerin takip edilerek gerekli değişikliklerin yapılması bakımından eğitim hayatımıza katkı sağlayan önemli bir kurumdur. Kurum tarafından örgün eğitim bağlamında her dersle ilgili kararlar alındığı gibi tarih dersleri ile ilgili kararlar da alınmıştır. Bu çalışmada Talim ve Terbiye Kurulunun 1925- 1928 yılları arasında tarih öğretimi ve tarih derslerine ilişkin aldığı kararlar ele alınmıştır. Alınan kararlar Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait eğitim politikalarını anlayabilmemiz açısından önemlidir. Çalışmanın bu yıllarla sınırlı tutulması ilgili kararların Arap alfabesi ile yazılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Ele alınan dönemde yüzün üzerinde karar tarih ve tarih dersleri ile ilişkilendirilebilecek özelliklere sahiptir. Bu kararlar incelendiğinde; kararların çoğunun okullarda okutulması kabul edilen ve ders kitabı cedvellerine eklenmiş olan kitaplar ile reddedilmiş ders kitapları ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra yazılması talep edilen eserler, ödüllendirilmesi talep edilen eserler, farklı disiplinlerin tarihlerini ele alan eserler, atlas ve haritalar, tercümesi istenen eserler, okul müzeleri başta olmak üzere tarih derslerinde kullanılabilecek materyaller, tarih ders kitaplarını inceleyecek kişiler gibi tarihle ilişkili kabul edilebilecek birçok karara rastlamak mümkündür.

Keywords
Talim ve Terbiye Kurulu kararları, tarih ders kitapları, tarih öğretimi.

References