DÖRTLÜ TAKRİR VE FUAD KÖPRÜLÜ

THE MEMORANDUM OF THE FOUR AND FUAD KÖPRÜLÜ

DÖRTLÜ TAKRİR VE FUAD KÖPRÜLÜ

 
Author : Bahattin DEMİRTAŞ    
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 395-409
DOI Number: :
Cite : Bahattin DEMİRTAŞ , (5). DÖRTLÜ TAKRİR VE FUAD KÖPRÜLÜ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 395-409. Doi: .
    


Summary
Fuad Köprülü 1935’de siyasi hayata Kars milletvekili olarak atılmıştır. 1943’e kadar Ankara ve İstanbul’daki fakültelerde akademik faaliyetlerine de devam eden Köprülü, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında siyasette adını daha da duyuracak bir gelişmenin içinde kendini bulmuştur. O günlerde “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” TBMM’de görüşülürken dört milletvekili, parti grubuna bir önerge vermiştir. “Dörtlü Takrir” olarak bilinen bu önergeyi imzalayan vekiller, Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü’dür. Takriri veren bu milletvekilleri, Türkiye’de çok partili bir düzene geçilmesini istemekteydiler. Ancak CHP Grubunda, adı geçen bu dört milletvekilinin isteğine rağmen, takrir geri çevrilmiştir. Bu arada parti içi yönetimin de sert eleştirileri sonrası 21 Eylül’den itibaren Menderes ve Köprülü başta olmak üzere partiden çıkarılmalar da başlamıştır.

Keywords
Fuad Köprülü, Celal Bayar, CHP, Dörtlü Takrir

Abstract
Fuad Köprülü entered political life as a deputy for Kars in 1935. Having continued his academic activities at faculties in Ankara and Istanbul until 1943, Köprülü found himself within a development that would make his name even more widely known in politics in the late years of World War II. During those days, while the “Law of Providing Farmers with Land” was being negotiated in the Turkish Grand National Assembly, four deputies made a motion to the party caucus. Known as “the Memorandum of the Four”, this motion was signed by the deputies Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes and Fuad Köprülü. These deputies who made the motion desired a transition to a multi-party system. However, in the Republican People’s Party (RPP or CHP) caucus, the motion was rejected despite the desires of the said four deputies. Meanwhile, as a result of harsh criticisms by the party administration, expulsions began to be carried out from September 21st onward, starting with the expulsions of Menderes and Köprülü.

Keywords
Fuad Köprülü, Celal Bayar, CHP (RPP), the Memorandum of the Four