Summary


BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİNDE BALKAN DEVLETLERİNİN ASKERİ DURUMU
19.yy sonu ve 20.yy başında Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi tarihinde cereyan eden iç ve dış hadiseler Balkan Yarımadasındaki siyasi sınırların değişmesine neden olmuştur. Bağımzsılığını kazanan Balkan devletleri, Balkan Savaşlarına giden süreçte emellerine ulaşmak gayesiyle askeri güçlerini artırmak için çaba sarfetmişlerdir. Balkan Savaşları öncesinde Balkan devletlerinin askeri durumları ile ilgili bilgi veren dönem kaynakları arasında, Ragıb Rıfkı tarafından kaleme alınan Balkan Hükümetlerinin Teşkîlât-ı ‘Askeriyesi adlı risale ile M. Zati imzasıyla Zafer Mecmuasında yayınlanan Bir Bulgar Zâbitinin Balkan Hükümetlerinin Vaz‘iyet-i ‘Askeriyeleri Hakkındaki Mütala‘atı isimli yazı dizisi de bulunmaktadır. Söz konusu bu risaleler Balkan Devletleri’nin 20.yy başındaki askeri durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Keywords
Balkan Savaşı, Ordu, Ragıb Rıfkı, Dirvingov Petre.

References