Summary


KORE SAVAŞI VE ÇANAKKALE’DE KAHRAMANLIK GÜNLERİ
Kore İkinci Dünya savaşı öncesinde Japonya’nın işgalinde idi. Savaş sona erince Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Kore’yi aralarında paylaştılar ve kendilerinin istediği uydu yönetimler kurdular. 38’inci paralel de paylaşılan topraklardaki sınır hattını oluşturdu. 27 Haziran 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye devletleri Güney Kore’ye yardım etmeye çağıran karar tasarısını kabul etti. Türkiye’de Menderes Hükümeti hemen toplanarak bu karar uyulacağını ve ilk etapta 4.500 kişilik bir Tugay gönderileceğini açıkladı. Türk Tugayı, 10 Kasım 1950 tarihinde cepheye hareket etti. Bu sırada Başbakanlığın emri üzerine Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı’nca “Kahramanlık Günleri” düzenlenmesine karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı düzenlenecek konferanslara 16 ila 21 yaşları arasındaki gençlerin, mükellefler ile birlikte halkın da katılımını istiyordu. Bu konuda bir de yönetmelik çıkarılmıştı. Çanakkale’de düzenlenen “Kahramanlık Günlerinde” katılanlara; savaş, kahramanlık, vatan sevgisi, şehitlik gibi konular özellikle Çanakkale Savaşlarına iştirak etmiş olanlar tarafından anlatılmıştı. Amaç Kore Savaşı’na halkın ilgisini çekmek ve Türk askerinin dünya barışı için savaştığını vurgulamaktı.

Keywords
Kore Savaşı, kahramanlık, şehitlik, barış, Çanakkale

References