Summary


KIRŞEHİR’DEKİ CACA BEY VAKFININ GELİR ve VERGİ KAYITLARI (1866-1872)
Bahaeddin Caca’nın oğlu olan Nureddin Caca 1240 tarihinde Kırşehir’de doğmuştur. Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Eskişehir, Tokat ve Kırşehir’de valilik yapmıştır. Nureddin Caca’nın ölüm tarihi belli değildir. Osmanlıların ilk kuruluş yıllarında uc beyi iken ve Bizans tekfurları ile savaşırken şehid olduğu tahmin edilmektedir. Kendi adı ile söylenen medreseyi 1272 tarihinde Kırşehir’de inşâ ettirmiştir. Kırşehir’in kültür hayatında önemli bir yere sahip olan medresede din ilimlerinin yanında astronomi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca matematik, kimya gibi fen bilimleri de okutulmuştur. Bu makalede medresenin 1866-1872 yılları arasındaki gelir kayıtları incelenecektir.

Keywords
Caca Bey, Caca Bey Medresesi, medrese, Kırsehir, bilim,

References