KORE SAVAŞI VE ÇANAKKALE’DE KAHRAMANLIK GÜNLERİ

THE KOREAN WAR AND THE HEROIC DAYS ÇANAKKALE

KORE SAVAŞI VE ÇANAKKALE’DE KAHRAMANLIK GÜNLERİ

 
Author : Mithat ATABAY    
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 302-313
DOI Number: :
Cite : Mithat ATABAY , (5). KORE SAVAŞI VE ÇANAKKALE’DE KAHRAMANLIK GÜNLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 302-313. Doi: .
    


Summary
Kore İkinci Dünya savaşı öncesinde Japonya’nın işgalinde idi. Savaş sona erince Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Kore’yi aralarında paylaştılar ve kendilerinin istediği uydu yönetimler kurdular. 38’inci paralel de paylaşılan topraklardaki sınır hattını oluşturdu. 27 Haziran 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye devletleri Güney Kore’ye yardım etmeye çağıran karar tasarısını kabul etti. Türkiye’de Menderes Hükümeti hemen toplanarak bu karar uyulacağını ve ilk etapta 4.500 kişilik bir Tugay gönderileceğini açıkladı. Türk Tugayı, 10 Kasım 1950 tarihinde cepheye hareket etti. Bu sırada Başbakanlığın emri üzerine Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı’nca “Kahramanlık Günleri” düzenlenmesine karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı düzenlenecek konferanslara 16 ila 21 yaşları arasındaki gençlerin, mükellefler ile birlikte halkın da katılımını istiyordu. Bu konuda bir de yönetmelik çıkarılmıştı. Çanakkale’de düzenlenen “Kahramanlık Günlerinde” katılanlara; savaş, kahramanlık, vatan sevgisi, şehitlik gibi konular özellikle Çanakkale Savaşlarına iştirak etmiş olanlar tarafından anlatılmıştı. Amaç Kore Savaşı’na halkın ilgisini çekmek ve Türk askerinin dünya barışı için savaştığını vurgulamaktı.

Keywords
Kore Savaşı, kahramanlık, şehitlik, barış, Çanakkale

Abstract
Japan’s occupation of Korea World War II was in before. War ended when the Soviet Union and the United States shared between Korea and the satellite governments have established themselves want. The 38th paralel as the boundary line created in a shared territory. On 27 June 1950 the United National Security Council, calling on member states to help South Korea agreed draft resolution. In Turkey, the Menderes governmentwill implement this decision and immediately collected in the first place Brigades announced it was sending a 4.500-strong. 10 November 1950, the Turkish Brigade was moved to the front. Meanwhile, on the orders of the Prime Minister Ministry of National Defense and General Staff Presidency “Heroic Days” was decided to be held. Ministry of Defense conferences will be held from 16 to 21 young people between the ages of taxpayers, along with the participation of the people wanted. Regulations were also issued in this regard. Heroic held in Çanakkale “On Heroic Days” participants; war, heroism, patriotism, issues such as martyrdom, especially by those who have participated in the Battle of Çanakkale was told. Aim to attract the publics interest in the Korean War and the Turkish military was to emphasize that the fight for peace.

Keywords
Korean War, heroism, martyrdom, peace, Çanakkale