TARİH ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI TARİH

A NEW METHOD IN HISTORY RESEARCE: COMPARATIVE HISTORY

TARİH ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI TARİH

 
Author : Kayhan ATİK    
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 272-291
DOI Number: :
Cite : Kayhan ATİK , (5). TARİH ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI TARİH. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 272-291. Doi: .
    


Summary
Karşılaştırmalı Tarih, zaman ve mekan açısından farklı iki toplum veya zaman ve mekan açısından yakın ve birbirlerinden sürekli etkilenmiş iki toplumun karşılaştırılmasıdır. Çok temel olarak farklı zamanlarda veya coğrafi çevrede benzer tarihi olayların düzenli incelenmesidir. Karşılaştırmalı Tarih, detaylı inceleme ve karşılaştırma için birçok bilgi toplar ve sonra önemli benzer ve farklı durumları karşılıklı tanımlamak için çalışır. Karşılaştırmalı Tarih sayesinde, tarihi hadiseleri ve kurumları, o devrin şartları ve fikir akımlarını tespit ederiz. Tarihsel olay ve kurumların günümüze olan etkileri, yaşayan yaşamayan gelenek ve adetler karşılaştırılır. Geçmişteki olayları açıklayarak günümüzün gerçeklerini berraklaştırmaya çaba sarf ederiz. Tarihte karşılaştırma yapmadan bir kısım hükümlere varılırsa, insanlar yanılabilir. Ayrıca bizde karşılaştırmalı tarih araştırmaları yeteneği çok fazla gelişmediği için, neyi benimsersek tarihe onun penceresinden bakıyoruz ve onu emsalsiz görüyoruz.

Keywords
Karşılaştırmalı Tarih, Tarih Araştırmaları

Abstract
Comparative history is comparing two different societies in terms of place and time or comparing those that are close to each other in terms of same features and are affected by each other permanently. Basically, it is neatly examining the similar historical events occurred in different eras and geographies. Comparative history collects a lot of data for a detailed study and comparison, and then it tries to define the important situations that are similar and different. Thanks to comparative history, we identify the historical events, institutions, conditions, stream of thoughts of the era. The effects of historical events and institutions on present day, traditions and practices living or not are compared. We try to fine the realities of present day explaining the past events. People may be mistaken if they reach a verdict without comparing in history. Additionally, we view history from a perspective of what we sanctify and we see it unique because the facility of comparative history studies hasn’t improved sufficiently in our country.

Keywords
Comparative history, History studies