OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN DEĞERLERE AİT SÖZEL İFADELERİN SUNUMU: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ

PRESENTATION OF THE VERBAL EXPRESSIONS OF THE VALUES IN PRESCHOOL CARTOONS: TRT KIDS CHANNEL SAMPLE

OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN DEĞERLERE AİT SÖZEL İFADELERİN SUNUMU: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ

 
Author : Gülhan GÜVEN  , Ayşegül AKINCI  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 429-445
DOI Number: :
Cite : Gülhan GÜVEN , Ayşegül AKINCI, (5). OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN DEĞERLERE AİT SÖZEL İFADELERİN SUNUMU: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 429-445. Doi: .
    


Summary
İnsan hayatında birçok gelişim alanının temelinin atıldığı okul öncesi yıllar, ahlaki gelişimin bir parçası olan değerlere ilişkin temel bilgilerin kazanılması ve sonrasında bireyin toplumsallaşmasında rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar çocukların değerleri kazanmalarında aile, okul, öğretmen, arkadaş çevresi ve medya gibi unsurların etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Kamu hizmeti yayımcılığının bir temsilcisi olarak, toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yayın yapma iddiasında bulunan TRT Kurumu’nun bir kanalı olan TRT Çocuk Kanalı’nda okul öncesi kategorisinde yer alan çizgi filmlerde izleyiciye sunulan değerler ve bu değerlerin sunulma sıklıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen çizgi filmlerde “Nezaket, Mutluluk, Özgüven, Cesaret, Temizlik, Yardımlaşma, Sorumluluk, Empati, Doğruluk (Dürüstlük), Sevgi, Arkadaşlık, Paylaşma, İşbirliği, Sabır” değerlerine yer verildiği tespit edilmiştir. Bulgular kısmında çizgi filmler bazında en fazla yer verildiği tespit edilen beş değer tablolaştırılmıştır. Bu değerlerden en fazla yer verilen değere ilişkin örnek sahnelere yer verilmiştir. Bununla birlikte çizgi filmler bazında bazı değerlere eşit sıklıkta (frekans) değinildiği için bazı tablolarda beşten fazla değer kategorisi bulunmaktadır. Tespit edilen değerler her bir çizgi film için frekans ve yüzde tablosu haline getirilerek sayısallaştırılmıştır

Keywords
Okul öncesinde değerler, medya ve çocuk, çizgi filmler.

Abstract
Preschool years, throughout which many development areas begin to be built, have a role in acquiring the basic knowledge on moral values and later on in individual’s socializing. Studies reveal that such factors like family, school, teacher, friend group and media are influential in children’s acquisition of the values. This study aims to investigate the values and their presentation frequency in preschool cartoons broadcasted in TRT Kids; a channel of TRT Association which is a representative of public broadcasting with a claim of broadcasting within the terms of social responsibility principles. In order to find out the frequency of value expressions in preschool cartoons on TRT Kids, “Grounded Theory Method” of qualitative research designs is used. Sample groups of the study are eight cartoons (two episodes from four different cartoons) which are placed under ‘Preschool Category’ (named so by TRT) and are broadcasted between the dates 01.01.2013 and 30.01.2013 on 9.40-20.55 on weekdays and on 8.10-20.55 at weekends. As the data collection tool, a ‘category table’ was designed by the researcher. In data analysis, ‘frequency analysis’ is used showing the units’ frequency qualitatively (in percentages and proportions). Results reveal that in the inspected cartoons values like kindness, happiness, self-confidence, courage, hygiene, social help, responsibility, empathy, honesty, affection, friendship, sharing, cooperation and patience are included. In findings, the top 5 values are tabulated and sample scenes of the value with the highest frequency are provided. As some of the values are equal in terms of frequency, some tables comprise more than 5 categories. Values are digitized through frequency and percentage tables for each cartoon.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Values in preschool, media and child, cartoons.