Summary


ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI İTALYAN HARBİ’NDE (1911-1912) TRABLUSGARP’IN İŞGALİ VE DERNE MUHAREBELERİNDE BİNBAŞI MUSTAFA KEMAL
19’uncu yüzyılın sonlarına doğru sömürgecilik mücadelesine başlayan İtalya, bu konuda birçok Avrupa devletlerine göre geç kalmıştır. İngiltere Mısır’ı, Fransa Cezayir ve Tunus’u işgal etmiş İtalyanlar, Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a girmişlerdir. 29 Eylül 1911 tarihinde İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali ile başlayan bu savaş aynı zamanda 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi olarak da adlandırılmaktadır. Trablusgarp’ı işgal etmeye çalışan İtalyanlar, asker çıkarmaya çalıştıkları yerlerde büyük direnişlerle karşılaştılar. Bölgede sınırlı güce sahip Osmanlı’nın kendisinin gerek kuvvet ve gerek silah bakımından çok üzerinde bulunan düşmana karşı gösterdiği kahramanlık üst düzeydedir. Harbin başladığı günden itibaren asker ve mücahitler tarafından İtalyanlara karşı gösterilen direniş başarılı olsa da İtalyanları Trablus’tan tamamen çıkarmak için yeterli olmamıştır. İtalyanlar, Osmanlı kuvvetlerinden silah, cephane ve sayıca üstündür. Osmanlı kuvvetleri İtalya’nın üstünlüğüne rağmen Ayn Zara, Zanzur, Kırkkarış ve diğer muharebelerde büyük başarılar kazanmışlar, yerden açılan ateşle bir İtalyan tayyaresini düşürmüşlerdir. Yüzbaşı Mustafa Kemal 1911 yılında, kendisi gibi Trablusgarp’a gönüllü giden birkaç arkadaşıyla birlikte önce Mısır’a oradan zorlukla Tobruk’a ve Derne’ye ulaşarak bütün olumsuz şartlara rağmen kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmiştir. 30 Kasım 1911 tarihinde, Mustafa Kemal Binbaşılığa terfi etmiştir. Mustafa Kemal, 22 Aralık’ta Tobruk’ta başarılı muharebe yapmış, 30 Aralık 1911’de Yüzbaşı Nuri Bey ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Derne’ye geçmiştir.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Trablusgarp Savaşı, Binbaşı Mustafa Kemal, Derne, İtalya, Kuzey Afrika

References