Summary


DÖRTLÜ TAKRİR VE FUAD KÖPRÜLÜ
Fuad Köprülü 1935’de siyasi hayata Kars milletvekili olarak atılmıştır. 1943’e kadar Ankara ve İstanbul’daki fakültelerde akademik faaliyetlerine de devam eden Köprülü, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında siyasette adını daha da duyuracak bir gelişmenin içinde kendini bulmuştur. O günlerde “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” TBMM’de görüşülürken dört milletvekili, parti grubuna bir önerge vermiştir. “Dörtlü Takrir” olarak bilinen bu önergeyi imzalayan vekiller, Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü’dür. Takriri veren bu milletvekilleri, Türkiye’de çok partili bir düzene geçilmesini istemekteydiler. Ancak CHP Grubunda, adı geçen bu dört milletvekilinin isteğine rağmen, takrir geri çevrilmiştir. Bu arada parti içi yönetimin de sert eleştirileri sonrası 21 Eylül’den itibaren Menderes ve Köprülü başta olmak üzere partiden çıkarılmalar da başlamıştır.

Keywords
Fuad Köprülü, Celal Bayar, CHP, Dörtlü Takrir

References