Summary


KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER
Bu makalede, Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde Totaliter Sistemin uygulanması ve aydınlara yönelik tasfiyeler anlatılmıştır. Türk halkları içinde en eski geçmişe sahip olan Kırgız adı tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Kırgızlar Çin tarih kayıtlarında M.Ö. 203-201 lerde geçmektedir. Rusya’nın Kırgızistan’ı işgali 19. Yüzyıl ortalarında başlamış ve 1876 yılında Kırgızistan’ın tamamı Rus İmparatorluğu’na dahil edilmiştir. Kırgızistan Rus koloni siyasetinin önemli bir alanı olmuştur. 1917 yılında Türk Dünyasında çok önemli olaylar meydana geldi. Bolşevik İhtilali Kırgızistanda Çarlık hakimiyetine son verdi, ancak Kırgızlara bağımsızlık getirmedi. Çarlık rejimi 1919’da Kırgızistanda kontrolü ele aldığı zaman Kırgızistan Kara Kırgız Otonom Bölgesi olarak yeniden adlandırıldı.

Keywords
Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Aydınlar, Totaliter Sistem, Tasfiye Etmek, Kırgız.

References