Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr,TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY
 

İngilizce Dil Editörü

Asst. Prof. Dr. Dönercan DÖNÜK, Mersin University, donercandonuk@gmail.com, TURKEY


Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet Fatih Şenel , Özlem ÇAKMAK TOLAN  
ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ALGILANAN EBEVEYN KABUL/ REDDİ, DUYGU DÜZENLEME VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

 47, Pp,1-22

THE INVESTIGATION OF INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS WITHIN THE CONTEXT OF PERCEIVED PARENTAL ACCEPTANCE REJECTION, THE REGULATION OF EMOTIONS AND PSYCHOPATHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3062
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Kızıldağ  
REFLECTIVE THINKING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT: AN AUTOETHNOGRAPHY OF AN EFL TEACHER EDUCATOR

 47, Pp,23-41


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3078
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bayram Gökbulut , Serhat Dindaş  
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE TEKNOSTRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 47, Pp,42-59

INVESTIGATION OF PROFESSIONAL BURNOUT AND TECHNOSTRESS LEVELS OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3096
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emin Erdem KAYA , Ergin ERGİNER  
MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINIF DEĞERLENDİRME ATMOSFERLERİNE YÖNELİK ALGILARI: BİR GEÇERLİK ÇALIŞMASI

 47, Pp,60-71

PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS TAKING VOCATIONAL MUSIC EDUCATION ON THEIR CLASSROOM ASSESSMENT ENVIRONMENT: A VALIDITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3071
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gül Dilek Türk , Yelda Özlem Kölgelier, Abdülhakim Bahadır Darı  
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DİJİTAL ORTAMDA ŞİKÂYET YÖNETİMİ: PANDEMİ KOŞULLARINDA GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ

 47, Pp,72-104

COMPLAINT MANAGEMENT IN DIGITAL ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF CUSTOMER RELATIONS: THE EXAMPLE OF GITTIGIDIYOR.COM IN PANDEMIC CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3108
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice Yıldırım  
GÖÇMEN VE MÜLTECİ ESAS KAYIT DEFTERİNE GÖRE ÇANKIRI’DA BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN İSKÂNI (1938)

 47, Pp,105-121

SETTLEMENT OF BULGARIAN IMMIGRANTS IN ÇANKIRI ACCORDING TO THE MIGRANT AND REFUGEE MAIN REGISTRATION (1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3067
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet ÇETİN , Salih USLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 47, Pp,122-134

THE OPINIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES ABOUT INNOVATIVE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3090
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meliha UZUN , Hasan OSMANOĞLU  
SOSYAL BÜTÜNLEŞME VE SPOR: SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLAR ÖRNEĞİ

 47, Pp,135-151

SOCIAL INTEGRATION AND SPORT: A CASE STUDY OF SYRIAN REFUGEE CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3091
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammed Fatih Turanalp , Nilay ÖZER, Hakan KURT  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 47, Pp,152-169

ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS DISTANCE EDUCATION SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3076
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tural Ismayilzada , Murat Önsoy  
A CONSTRUCTIVIST APPROACH TO CONFLICT TRANSFORMATION: THE CASE OF CHINA-TAIWAN CONFLICT

 47, Pp,170-190

ÇATIŞMA DÖNÜŞÜMÜNE İNŞACI BİR YAKLAŞIM: ÇİN-TAYVAN SORUNU ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3072
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa ÖZYEŞİL  
PORTFOLIO PERFORMANCE ANALYSIS of REAL ESTATE INVESTMENT FUNDS: A STUDY on REAL ESTATE INVESTMENT FUNDS ESTABLISHED in TURKEY

 47, Pp,191-210


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3093
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nihat YAŞAR , Muhammed Said AKAR  
ÖĞRENCİLERİN FEN KONULARI İLE İLGİLİ HAZIRLADIKLARI ANALOJİ TÜRLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

 47, Pp,211-223

DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPES OF ANALOGY AND LEARNING STYLES PREPARED BY STUDENTS ABOUT SCIENCE SUBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3082
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ruhan İRİ  
RESEARCH FOR THE COMPLIANCE OF BRAND FIDELITY SCALE TO TURKISH

 47, Pp,224-240

MARKA BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ARAŞTIRMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2857
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seyfullah YILDIRIM , Ayşe BULUÇ  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KÜLTÜR AKTARIMI: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

 47, Pp,241-266

CULTURAL TRANSFER IN PRE-SCHOOL EDUCATİON: THE CASE OF KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3109
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şakir EŞİTTİ , Efe SAYIN  
MANKURT VE KÖZKAMAN KAVRAMLARI VE TÜRK BASININA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 47, Pp,267-289

A REVIEW ON THE CONCEPTIONS OF MANKURT AND KÖZKAMAN AND THEIR REFLECTIONS IN THE TURKISH PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3094
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şule ERŞAN , Hasan ER  
SOSYAL ÖĞRENME KURAMI BAĞLAMINDA ÇİZGİ FİLMLERİN DEĞERLER AÇISINDAN ANALİZİ

 47, Pp,290-307

ANALYSIS OF CARTOONS IN TERMS OF VALUES IN THE CONTEXT OF SOCIAL LEARNING THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3100
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şule FIRAT DURDUKOCA  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 47, Pp,308-329

CLASSROOM TEACHERS' OPINIONS ON INDIVIDUALIZATION OF TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3061
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erkan YANARATES , Nurseli OĞUZ  
FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENEL KİMYA DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

 47, Pp,330-350

INVESTIGATION OF ATTITUDES AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF SCIENCE AND CLASSROOM TEACHER CANDIDATES TOWARDS GENERAL CHEMISTRY LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3092
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yakup AKSOY , Aynur Elhan NAYİR  
MÜZİK ENGEL TANIMAZ: UZAKTAN KEMAN EĞİTİMİ MODELİNİN BEDENSEL ENGELLİLERİN KEMAN ÇALMA ERİŞİLERİNE ETKİSİ

 47, Pp,351-370

MUSIC HAS NO BOUNDARIES: THE EFFECT OF DISTANCE VIOLIN EDUCATION ON PHYSICALLY DISABLED ACHIEVEMENT OF PERFORMANCE VIOLIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3055
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

ZEYNEP FERİDE OLCAY  
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL INTEREST AND POSITIVE FUTURE EXPECTATION IN THE OCCUPATIONAL SAFETY FIELD

 47, Pp,371-385

İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA MESLEKİ İLGİ ve OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3085
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Çınar  
DÜNYA’DA ÜLKE SINIRLARINI OLUŞTURAN NEHİRLER

 47, Pp,386-421

RIVERS THAT FORM THE COUNTRY BOUNDARIES IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3070
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Melek ALEMDAR , Sevilay AYDEMİR  
EĞİTİMDE MODERN VE POSTMODERN PARADİGMALAR

 47, Pp,422-436

MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3087
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |