Özet


MARKA BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ARAŞTIRMASI

Araştırma, özgün formu İngilizce olarak Grace, Ross ve King (2020) tarafından, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak geliştirilen ve çok boyutlu olan “Marka Sadakati Ölçeğini” Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Orjinali İngilizce olan ve toplam 20 maddeden oluşan “Marka Sadakati Ölçeğinin” Türkçe formunu elde edebilmek için öncelikli olarak alanında uzman 3 dil uzmanına çevirisi yapılmıştır. Yapılan çeviri sonrasında farklı 3 dil uzmanı tarafından tekrar Türkçe’den İngilizce’ye çevirisi yapılarak aradaki anlam farklılıkları tespit edilmiş, ölçeğin son halinin yeniden Türkçe’ye çevrilmesi yine toplam 6 dil uzmanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe’ye çevrilen ve 20 maddeden oluşan “Marka Sadakati Ölçeğinin” yapı geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 17 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. 17 maddelik ilgili ölçeğin kapsam geçerliğini tespit etmek için pazarlama alan uzmanı 25 akademisyenden elde edilen görüşler doğrultusunda, hazırlanan marka sadakati ölçeği, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında, araştırmanın örneklemini oluşturan Niğde ve yöresinde, yargısal olarak seçilen ve marka işletme mağazalarından alışveriş yapan toplam 321 tüketiciyle gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak, “Marka Sadakati Ölçeğinin” geçerli ve güvenilir ölçümler üreten güçlü bir ölçme aracı olduğu ve Türkiye’de marka sadakati konusunda yapılacak araştırmalarda ölçmek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Marka bağlılığı, geçerlik, güvenirlik, Niğde.


Reference