RESEARCH FOR THE COMPLIANCE OF BRAND FIDELITY SCALE TO TURKISH
(MARKA BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ARAŞTIRMASI )

Author : Ruhan İRİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 224-240
    


Summary

The research was conducted in order to test validity and reliability of the "Brand Fidelity Scale" (Grace, Ross & King 2020) and adapting the scale into Turkish. In order to obtain the Turkish version, the "Brand Fidelity Scale”, consisting of 20 items, was translated by three language experts in the field. After the translation, the differences in meaning were determined, and the final version of the scale was translated back to Turkish by a total of six language experts. As a result of the exploratory factor analysis conducted in order to ensure the structure validity of the "Brand Fidelity Scale”, a four-factor structure consisting of 17 items was obtained. In order to determine the content validity of the 17-item scale, the brand loyalty scale prepared in line with the opinions obtained from 25 academicians who are experts in marketing, between 01-31 July 2020, a total of 321 selected judicially and shoppers at brand business stores in Niğde and its region, which constitutes the sample of the research, realized with the consumer. The results of the confirmatory factor analysis conducted in order to understand whether this structure fits well to the sample data showed that the sampling compliance to which the scale was applied was at an acceptable level. Based on the findings resulting from the analysis, we conclude that "Brand Fidelity Scale" is powerful measurement tool that produces valid and reliable measurements and that can be used to measure brand fidelity research to be conducted in Turkey.Keywords

Brand fidelity, validity, reliability, Niğde. Abstract

Araştırma, özgün formu İngilizce olarak Grace, Ross ve King (2020) tarafından, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak geliştirilen ve çok boyutlu olan “Marka Sadakati Ölçeğini” Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Orjinali İngilizce olan ve toplam 20 maddeden oluşan “Marka Sadakati Ölçeğinin” Türkçe formunu elde edebilmek için öncelikli olarak alanında uzman 3 dil uzmanına çevirisi yapılmıştır. Yapılan çeviri sonrasında farklı 3 dil uzmanı tarafından tekrar Türkçe’den İngilizce’ye çevirisi yapılarak aradaki anlam farklılıkları tespit edilmiş, ölçeğin son halinin yeniden Türkçe’ye çevrilmesi yine toplam 6 dil uzmanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe’ye çevrilen ve 20 maddeden oluşan “Marka Sadakati Ölçeğinin” yapı geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 17 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. 17 maddelik ilgili ölçeğin kapsam geçerliğini tespit etmek için pazarlama alan uzmanı 25 akademisyenden elde edilen görüşler doğrultusunda, hazırlanan marka sadakati ölçeği, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında, araştırmanın örneklemini oluşturan Niğde ve yöresinde, yargısal olarak seçilen ve marka işletme mağazalarından alışveriş yapan toplam 321 tüketiciyle gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak, “Marka Sadakati Ölçeğinin” geçerli ve güvenilir ölçümler üreten güçlü bir ölçme aracı olduğu ve Türkiye’de marka sadakati konusunda yapılacak araştırmalarda ölçmek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir.Keywords

Marka bağlılığı, geçerlik, güvenirlik, Niğde.