Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Sefa Salih AYDEMİR, Adıyaman University, saydemir@adiyaman.edu.tr, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2024
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Sibel Aydın , Yasemin ÖZKAN  
GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE YAZILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN ANALİZİ

 55, Pp,1-16

ANALYSIS OF MASTER’S THESES ON THE SOCIO CULTURAL AND ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4399
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Adem Yılmaz  
STRENGTHS AND WEAKNESSES OF TEACHERS' USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, TRANSHUMANISM AND CREATIVITY APPLICATIONS IN SCIENCE EDUCATION

 55, Pp,17-36

ÖĞRETMENLERİN FEN EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKÂ, TRANSHÜMANİZM VE YARATICILIK UYGULAMALARINI KULLANMALARININ GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4448
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aysun GARGACI KINAY  
TÜRK SOFRA ADABINI KONU ALAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

 55, Pp,37-49

A REVIEW ON RESEARCH ON TURKISH TABLE MANNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4400
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bilge Özel  
MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ PERSPEKTİFİYLE İNCELENMESİ

 55, Pp,50-65

AN EXAMINATION OF MUSIC LESSON TEACHING PROGRAM IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL EMOTIONAL LEARNING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4410
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Dilek Şahin , Emre Demirel  
EVERYDAY LIFE PRATICES and SPACE: MODA FAMILY TEA GARDEN

 55, Pp,66-83

GÜNDELİK HAYAT PRATİKLERİ ve MEKÂN: MODA AİLE ÇAY BAHÇESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4413
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ekrem YALÇIN , Pınar AYYILDIZ; Gökhan KINALI; Ahmet Zeki ŞENGİL  
AN INNOVATIVE AND CONTEMPORARY MODEL: ARTICLE-BASED BOOK READING TECHNIQUE (ABBRT)

 55, Pp,84-95

YENİLİKÇİ VE ÇAĞDAŞ BİR BECERİ MODELİ: MAKALE ESASLI KİTAP OKUMA TEKNİĞİ (MEKOT)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4447
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ezgi KIRICI TEKELİ , Ebru KEMER, Mehmet TEKELİ  
HOW DOES ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION AFFECT THE DIGITAL IMAGE OF TRAVEL AGENCIES? A REVIEW ON TRIPADVISOR

 55, Pp,96-122

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM SEYAHAT ACENTELERİNİN DİJİTAL İMAJINI NASIL ETKİLER? TRİPADVİSOR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3374
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İlknur AYAR , İsmail YILDIRIM  
CONSUMERS' INTENTION TO USE MOBILE BANKING APPLICATIONS AS A MARKETING TOOL, AN INTEGRATED TPB AND TAM MODEL

 55, Pp,123-140

TÜKETİCİLERİN BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARINI KULLANMA NİYETİ, ENTEGRE BİR TPB VE TAM MODELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4415
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Merve Nihan Ertekin Kaya , Abdullah KAYA  
CLASSICAL GUITAR TRAINING BASED ON KODALY APPROACH: REVIEW OF THE “JIGSAW GUITAR COURSE”

 55, Pp,141-156

KODALY YAKLAŞIMI TEMELLİ KLASİK GİTAR EĞİTİMİ: “JIGSAW GUITAR COURSE” METODUNUN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4395
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammed Ömer Eren  
THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY WITH DIGITAL ADDICTION AND OBESITY IN CHILDREN

 55, Pp,157-173

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTEYE KARŞI TUTUMUN DİJİTAL BAĞIMLILIK VE OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4427
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nacide Öter  
PAPERS ON TOMBS, GRAVES AND TOMBSTONES BIBLIOMETRIC ANALYSIS

 55, Pp,174-186

TÜRBE, MEZAR YAPILARI VE MEZAR TAŞLARI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK ANALİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4408
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Piyami ÇAKTO , Orhan DEMİR, Ayla KARAKULLUKÇU, Oğuzhan YÜKSEL  
INVESTIGATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

 55, Pp,187-195

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4416
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yusuf YILDIRIM  
EXAMINATION OF THE DEVELOPMENTS IN TURKISH FOREIGN POLICY IN THE PERIOD OF THE DEMOCRAT PARTY WITHIN THE CONSERVATIVE APPROACH (1950-1955 PERIOD)

 55, Pp,196-209

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN MUHAFAZAKÂR ANLAYIŞ KAPSAMINDA İNCELENMESİ (1950-1955 DÖNEMİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4411
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gamze Mercan , Sena Seçil Akpınarlı, Pınar Köseoğlu  
PRELIMINARY INFORMATION ON THE DEVELOPMENT OF MEASUREMENT TOOLS FOR PLANT AWARENESS: A REVIEW STUDY

 55, Pp,210-222

BİTKİ FARKINDALIĞINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEBİLECEK ÖLÇME ARAÇLARINA YÖNELİK ÖN BİLGİ: DERLEME ARAŞTIRMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4418
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Pınar Şimşek  
THOUGHTS ON ACADEMIC TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY

 55, Pp,223-243

TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4405
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Coşkun Öner , Gülcan Öner, Ramazan Oğuz Ercan, Kadir Üce  
THE IMPACT OF SCHOOL PRINCIPALS' LEADERSHIP ROLES ON EDUCATIONAL OBJECTIVES: AN ANALYSIS OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS

 55, Pp,244-259

OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK ROLLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM HEDEFLERİNE ETKİSİ: KİŞİSEL VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4420
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinem Eyice Başev  
A GENERAL OVERVIEW OF THE IMPACT OF ADVERGAMES ON CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR: A LITERATURE REVIEW

 55, Pp,260-275

OYUN REKLAMLARIN (ADVERGAME) TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNE GENEL BAKIŞ: DOKÜMAN İNCELEMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4428
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

C. Hakan Kan  
CRIMINAL LIABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE GENERAL THEORY OF CRIME AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES

 55, Pp,276-313

CEZA HUKUKU AÇISINDAN YAPAY ZEKÂNIN CEZAİ SORUMLULUĞU: SUÇ GENEL TEORİSİ VE TEMEL İLKELER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4434
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Recep Şehitoğlu  
EĞİTİM DİPLOMASİSİ EKOSİSTEMİNDE EĞİTİM MÜŞAVİRLERİNİN ROLÜ

 55, Pp,314-331

THE ROLE OF EDUCATION COUNSELLORS IN THE ECOSYSTEM OF EDUCATION DIPLOMACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4426
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Taner AŞÇI , İhsan TOKTAŞ  
RETRO IMPACT OF TRADITIONAL GEOMETRIC PATTERN IN PRODUCT DESIGN: BURSA, GREEN MASQUE SAMPLE

 55, Pp,332-345

ÜRÜN TASARIMINDA GELENEKSEL GEOMETRİK DESENİN RETRO ETKİSİ: BURSA YEŞİL CAMİİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4433
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yarenkür Alkan  
ODONTOMETRIC ANALYSIS OF MOUND OF VAN FORTRESS PEOPLE

 55, Pp,346-361

VAN KALESİ HÖYÜĞÜ İNSANLARININ ODONTOMETRİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4425
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ruken Kaymak , Fırat Kıyas BİREL  
EXAMINING THE CLASSROOM MANAGEMENT CONTROL LEVELS OF ENGLISH TEACHERS

 55, Pp,362-374

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONTROL DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4412
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zümrüt Varol Selçuk , Melike Özer Keskin  
GAMIFICATION IN BIOLOGY EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW ANALYSIS

 55, Pp,375-405

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRMA: SİSTEMATİK DERLEME İNCELEMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4445
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Atilla Akalın , Burcu Yüce Akalın  
A STUDY ON MIASMA, PURIFICATION AND THE PROBLEM OF EVIL IN MODERN CINEMA: THE CASE OF THE MOVIE LA JAURIA (2022)

 55, Pp,406-418

MODERN SİNEMADA MİASMA, ARINMA VE KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SÜRÜ (2022) FİLMİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4421
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şenol Deniz  
A BRIEF HISTORY OF BLENDED LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

 55, Pp,419-434

HARMANLANMIŞ ÖĞRENMENİN KISA BİR TARİHİ VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4423
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esin Benhür Aktürk  
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİNİN FİNANS VE KAMU SEKTÖRÜNE YANSIMALARININ YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 55, Pp,435-460

EVALUATION OF THE REFLECTIONS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ON THE FINANCE AND PUBLIC SECTORS IN TERMS OF MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4417
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |