Abstract


OYUN REKLAMLARIN (ADVERGAME) TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNE GENEL BAKIŞ: DOKÜMAN İNCELEMESİ

Teknolojinin hızla değişen doğası, dijital oyunların yükselişi ve reklamcılık alanındaki sürekli evrim, advergame'lerin (oyun ve reklamın birleşimi) önemini artırmıştır. Bu çalışma, advergame'lerin tüketici davranışları üzerindeki potansiyel etkilerini incelemeyi hedeflemektedir. Araştırma, dokümantasyon incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mevcut literatürdeki kaynaklar titizlikle incelenmiş, advergame'lerin reklamcılık dünyasındaki rolü, tüketici ilgisi ve satın alma davranışları üzerindeki potansiyel etkileri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu inceleme sonucunda, advergame'lerin tüketici davranışlarına etkisinin önemli olduğuna dair güçlü bulgular elde edilmiştir. Advergame'ler, eğlence, reklam ve oyun unsurlarını birleştirerek, tüketiciler üzerinde olumlu duygular oluşturmakta ve ürün/hizmetlere karşı artan bir ilgi yaratmaktadır. Ayrıca, advergame kullanımının tüketicilerin bilinçli veya bilinçaltı olarak ürün/hizmet satın alma isteğini artırabileceği gözlemlenmiştir. Bu araştırma, advergame'lerin reklamcılık stratejilerinde potansiyel bir etken olarak kabul edilmesi gerektiğini ve tüketici satın alma davranışları üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini vurgulamaktadır. Advergame'lerin reklamcılık dünyasındaki rolünün giderek arttığı ve gelecekteki pazarlama stratejilerinde daha fazla kullanılabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışma, advergame'lerin tüketiciler üzerindeki etkisini anlama çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır ve bu alandaki daha fazla araştırmanın yolunu açabilir.Keywords

Advergame, tüketici davranışları, tüketici satın alma isteği, doküman incelemesi

References