A STUDY ON MIASMA, PURIFICATION AND THE PROBLEM OF EVIL IN MODERN CINEMA: THE CASE OF THE MOVIE LA JAURIA (2022)

MODERN SİNEMADA MİASMA, ARINMA VE KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SÜRÜ (2022) FİLMİ ÖRNEĞİ

A STUDY ON MIASMA, PURIFICATION AND THE PROBLEM OF EVIL IN MODERN CINEMA: THE CASE OF THE MOVIE LA JAURIA (2022)

 
Author : Atilla Akalın  , Burcu Yüce Akalın  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 406-418
DOI Number: :
Cite : Atilla Akalın , Burcu Yüce Akalın, (2024). A STUDY ON MIASMA, PURIFICATION AND THE PROBLEM OF EVIL IN MODERN CINEMA: THE CASE OF THE MOVIE LA JAURIA (2022). International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 406-418. Doi: 10.35826/ijoess.4421.
    


Summary

In the ancient Greek world, the concept of 'miasma,' which becomes permanent and has the potential to grow over time due to evil acts such as murder committed in the city, is a concept frequently referred to in many classical tragedies. To the extent that miasma has a bad connotation due to its nature and is a situation that occurs due to evil actions, it can be considered together with the philosophical problem of evil. In this study, we aim to examine the concept of miasma by focusing on the characters in La Jauría, one of the most prominent films of recent South American cinema, rather than a purely conceptual analysis of the concept. Filmed in the jungles of Colombia and directed by Colombian director Andrés Ramírez Pulido, the 2022 film La Jauría is a psychological drama that focuses on the lives of young people involved in crime. The tragic story of Eliu, the protagonist of the film, which takes place mainly in a correctional facility specially designed to rehabilitate inmates, seems to us to be a very suitable focal point for examining the concepts of miasma, catharsis, and ecstasy, which are frequently referred to in ancient Greek tragedy. To do so, we will first address the various contexts in which miasma has been used historically, considering the flow of events in the movie La Jauría. Then, we will look at the relationship of the concept of miasma with the problem of evil. Finally, we will discuss the possibilities of the concept of purification, which is seen as a kind of antidote to miasma.Keywords

La Jauría, Miasma, the problem of evil, cinema, Ancient Greek Thought.Abstract

Antik Yunan dünyasında, şehrin içinde işlenen cinayet gibi kötü eylemlerden ötürü kalıcı hale gelen ve zamanla büyüme potansiyeli taşıyan ‘miasma’ kavramı, birçok klasik tragedya için sıklıkla gönderme yapılan bir kavramdır. Miasma, yapısı itibarı ile kötü bir çağrışıma sahip olduğu ve kötü eylemlerin sonucu olarak meydana gelen bir durum olduğu ölçüde felsefi kötülük problemi ile düşünülebilir haldedir. Bu çalışmada amacımız, miasma kavramına dair salt bir kavram analizi yapmak yerine, bu kavramı Güney Amerika sinemasının son dönemdeki göze çarpan filmlerinden biri olan Sürü (La Jauría) filmindeki karakterlere odaklanarak incelemektir. Çekimleri Kolombiya’nın ormanlarında gerçekleştirilen ve Kolombiyalı yönetmen Andrés Ramírez Pulido tarafından yönetilen 2022 yapımı Sürü filmi, kanun dışı işlere bulaşmış gençlerin hayatlarına odaklanan bir psikolojik dram filmidir. Temel olarak mahkumları rehabilite etmek üzere özel olarak tasarlanmış bir ıslah evinde geçen filmin baş karakteri Eliu’nun trajik öyküsü, bize göre Antik Yunan tragedyalarında sıkça atıf yapılan miasma, arınma (katharsis) ve vecd (ekstasis) kavramlarını incelemek için son derece uygun bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu yapmak için, Sürü filmindeki olay akışını göz önüne alarak önce tarih içerisinde kullanılan miasma’nın çeşitli bağlamlarına değineceğiz. Daha sonra miasma kavramının kötülük problemiyle olan ilişkisine göz atacağız. Son olarak da miasma’nın bir bakıma panzehiri olarak görülen arınma kavramının olanaklarını ele alacağız.Keywords

La Jauría, Miasma, kötülük problemi, sinema, Antik Yunan düşüncesi.