Abstract


MODERN SİNEMADA MİASMA, ARINMA VE KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SÜRÜ (2022) FİLMİ ÖRNEĞİ

Antik Yunan dünyasında, şehrin içinde işlenen cinayet gibi kötü eylemlerden ötürü kalıcı hale gelen ve zamanla büyüme potansiyeli taşıyan ‘miasma’ kavramı, birçok klasik tragedya için sıklıkla gönderme yapılan bir kavramdır. Miasma, yapısı itibarı ile kötü bir çağrışıma sahip olduğu ve kötü eylemlerin sonucu olarak meydana gelen bir durum olduğu ölçüde felsefi kötülük problemi ile düşünülebilir haldedir. Bu çalışmada amacımız, miasma kavramına dair salt bir kavram analizi yapmak yerine, bu kavramı Güney Amerika sinemasının son dönemdeki göze çarpan filmlerinden biri olan Sürü (La Jauría) filmindeki karakterlere odaklanarak incelemektir. Çekimleri Kolombiya’nın ormanlarında gerçekleştirilen ve Kolombiyalı yönetmen Andrés Ramírez Pulido tarafından yönetilen 2022 yapımı Sürü filmi, kanun dışı işlere bulaşmış gençlerin hayatlarına odaklanan bir psikolojik dram filmidir. Temel olarak mahkumları rehabilite etmek üzere özel olarak tasarlanmış bir ıslah evinde geçen filmin baş karakteri Eliu’nun trajik öyküsü, bize göre Antik Yunan tragedyalarında sıkça atıf yapılan miasma, arınma (katharsis) ve vecd (ekstasis) kavramlarını incelemek için son derece uygun bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu yapmak için, Sürü filmindeki olay akışını göz önüne alarak önce tarih içerisinde kullanılan miasma’nın çeşitli bağlamlarına değineceğiz. Daha sonra miasma kavramının kötülük problemiyle olan ilişkisine göz atacağız. Son olarak da miasma’nın bir bakıma panzehiri olarak görülen arınma kavramının olanaklarını ele alacağız.Keywords

La Jauría, Miasma, kötülük problemi, sinema, Antik Yunan düşüncesi.

References