Abstract


DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN MUHAFAZAKÂR ANLAYIŞ KAPSAMINDA İNCELENMESİ (1950-1955 DÖNEMİ)

Türk siyasi hayatında yeni bir dönemi aralayan Demokrat Parti (DP) söylemleriyle siyasal tabanını genişletmiş ve 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelmiştir. Merkez sağda kendini konumlandıran parti muhafazakâr anlayışın siyasal düşüncedeki temsilcisi olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dünya siyasetinin önemli güç dengeleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu iki güç karşısında dış politikasına yön vermeye çalışan Türkiye, Sovyetlerin yayılmacı tutumu karşısında (Montrö Boğazalar Sözleşmesi’nin revize edilmesi, Kars ve Ardahan’ın talep edilmesi) ABD ve batılı devletlerden yana tavır almıştır. Türkiye’nin batılı devletlerden yana izlediği dış politika uygulamaları DP döneminde de uygulanmaya devam etmiştir. Çalışmada bu noktadan hareketle siyasal alanda muhafazakâr çizgide konumlanan DP’nin Türk dış politikasında izlediği stratejiyi, muhafazakâr düşünce anlayışı doğrultusunda incelemeyi ve bu doğrultuda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma sonunda devletin temsil gücü ve güvenliği, kendi kaderini tayin etme, eşitlik, milli değerleri koruma gibi konularda yapılan icraatlar muhtemel sonuç olarak karşımıza çıkacaktır.Keywords

Türk Siyasi Hayatı, Türk Dış Politikası, Demokrat Parti, Muhafazakâr Düşünce Anlayışı

References