Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY</


Editor(s)
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Aydın Çivilidağ , Şerife DURMAZ  
ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİ ÜZERİNDE İŞ STRESİ, SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL ADALET’İN İNCELENMESİ

 49, Pp,823-846

AN INVESTIGATION OF JOB STRESS, CYBERLOAFING AND ORGANIZATIONAL JUSTICE AMONG ADMINISTRATIVE STAFF IN THE UNIVERSITY CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3116
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cemre BOLGÜN , Mustafa Çağrı AYALP, Edip AYGÜLER  
SURİYELİ ÇOCUK ÇALIŞTIRAN BERBERLERİN SURİYELİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ

 49, Pp,847-862

EXPERIENCES AND OPINIONS OF BARBERS EMPLOYING SYRIAN CHILDREN ON SYRIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3177
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökhan UYANIK  
EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES' SENSITIVITY TOWARDS RECYCLING: A LONGITUDINAL RESEARCH

 49, Pp,863-874

EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES' SENSITIVITY TOWARDS RECYCLING: A LONGITUDINAL RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3144
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gönül Tekkurşun Demir  
SPORCULARDA İYİMSERLİK VE KARAMSARLIK ÖLÇEĞİ’NİN (SİVKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 49, Pp,875-887

DEVELOPING THE ATHLETE OPTIMISM AND PESSIMISM SCALE (AOPS): A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3124
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gamze BEYAZOĞLU , İlker GÜNEL  
ATTITUDE SCALE TOWARDS INTEGRATED PHYSICAL EDUCATION CLASS FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 49, Pp,888-900

BÜTÜNLEŞİK BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3179
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kenan Demir , Latife YÜKSEL  
INFORMATIVE TEXT SUMMARY STYLES OF TURKISH TEACHING DEPARTMENT STUDENTS

 49, Pp,901-920

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİN ÖZETLEME BİÇİMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3140
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kurtuluş ÖZLÜ , Adem YİĞİT  
THE PROBLEMS THAT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS ENCOUNTERED IN DETERMINATION OF TEACHING STRATEGIES

 49, Pp,921-938

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BELİRLEMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3180
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

N. Bilge KOÇAK TÜMER , Oğuz Serdar KESİCİOĞLU  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GEOMETRİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YARDIMI İLE BELİRLENMESİ

 49, Pp,939-955

DETERMINATION OF PERCEPTION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES REGARDING TEACHING OF GEOMETRY WITH THE HELP OF METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3176
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman Seray Özkan , Burcu Üzüm  
ADAPTATION OF THE RELATIONAL ENERGY SCALE INTO TURKISH

 49, Pp,956-967

İLİŞKİSEL ENERJİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3182
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Pınar AYYILDIZ  
EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA “LİDERLİK, OKUL YÖNETİMİ, OKUL MÜDÜRÜ” TEMALI ÖLÇEK GELİŞTİRME/UYARLAMA ÇALIŞMALARININ TEMATİK İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

 49, Pp,968-983

EXAMINING “LEADERSHIP, SCHOOL MANAGEMENT, SCHOOL PRINCIPAL” THEMED SCALE DEVELOPMENT/ADAPTATION STUDIES IN THE FIELD OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION USING THEMATIC CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3189
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuba Kaplan  
YAZ MASALLARI’NIN DERİN EKOLOJİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 49, Pp,984-1000

EVALUATION OF SUMMER TALES IN THE CONTEXT OF DEEP ECOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3161
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zekai Çakır , Mevlüt GÖNEN, Mehmet Ali CEYHAN  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 49, Pp,1001-1016

EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION TEACHER CANDIDATES' OPINIONS ON THE USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3186
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK , Aykar TEKİN BOZKURT  
EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

 49, Pp,1017-1032

CLASSROOM MANAGEMENT APPROACHES OF EDUCATION FACULTY SENIOR STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3153
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gürdoğan DOĞRUL , Murat ALKAN  
INVESTIGATION OF DROWNING EVENTS IN ANTALYA IN 2014-2015

 49, Pp,1033-1041

ANTALYA’DA 2014-2015 YILLARINDA MEYDANA GELEN SUDA BOĞULMA OLAYLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3174
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeki Can Atalay , Müslüm Akın KUMTEPE  
İŞİTME EĞİTİMİ İLE ÇALGI EĞİTİMİ DERS KİTAPLARININ DEVİNİŞSEL HEDEFLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

 49, Pp,1042-1052

EXAMINATION OF INSTRUMENT EDUCATION AND EAR TRAINING COURSE BOOKS IN TERMS OF PSYCHOMOTORS GOALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3187
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serpil YAYMAN ATASEVEN  
CİHAT BURAK’IN RESİMLERİNDE DÖNEMİN SOSYAL YAPISININ İNCELENMESİ

 49, Pp,1053-1068

A REVIEW OF THE SOCIAL STRUCTURE OF THE PERIOD IN CIHAT BURAK’S PAINTINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3130
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

FATMA ALBAYRAK , OSMAN ERCİYAS  
A LANGUAGE NEEDS ANALYSIS STUDY ON TEACHING TURKISH AS A SECOND / FOREIGN LANGUAGE IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

 49, Pp,1069-1091

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE TÜRKÇENİN İKİNCİ / YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE DAİR BİR DİL İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3196
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nalan OKAN AKIN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEZ BEBEK, KORKULUK VE KUKLA ÇİZİMLERİ ÜZERİNDEN YARATICILIK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

 49, Pp,1092-1109

INVESTIGATION OF CREATIVITY AWARENESS OF VISUAL ARTS TEACHERS THROUGH DRAWING OF BABY, SCARECROW AND PUPPET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3158
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sami Pektaş , Neslihan AVCI, Müge KUNT  
ÇOCUĞA BAKIŞI DEĞERLENDİRME ARACI

 49, Pp,1110-1125

VİEW TO THE CHİLD EVALUATİON TOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3195
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşegül AKINCI COŞGUN , Sevda AKKURT  
EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA HİKAYE KİTABI SEÇME VE OKUMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

 49, Pp,1126-1144

INVESTIGATION OF PARENTS' CHOOSING AND READING STORY BOOK TO THEIR CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3193
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sultan YAVUZ EROĞLU , Mustafa Can KOÇ, Erdem EROĞLU  
SPOR ÖRGÜTLERİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİNİN İNCELENMESİ

 49, Pp,1145-1151

INVESTIGATION OF THE THEORY OF BROKEN WINDOWS IN SPORTS ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3167
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ufuk Özkubat , Hanifi SANIR, İrem AKÇAYIR  
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYI DOĞRUSUNDA TAHMİN STRATEJİLERİNİN GÖZ İZLEME ARACI İLE İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

 49, Pp,1152-1170

INVESTIGATION OF NUMBER LINE ESTIMATION STRATEGIES OF STUDENTS WITH OR WITHOUT LEARNING DISABILITIES WITH EYE TRACKING TOOL: SYSTEMATIC REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3197
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammet ERBAY , M.Mert ASLAN  
A PANORAMIC OVERVIEW OF SOCIAL RESPONSIBILITY APPROACH AND PRACTICES IN TURKEY

 49, Pp,1171-1186

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE TÜRKİYE'DEKİ BAŞLICA UYGULAMALARINA PANORAMİK BİR BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3185
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |