Summary


CİHAT BURAK’IN RESİMLERİNDE DÖNEMİN SOSYAL YAPISININ İNCELENMESİ

8 Ağustos 1915te İstanbulda doğan Cihat Burak, 13 Mart 1994 yılında aynı şehirde hayatını kaybetmiştir. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamlayan sanatçı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünde eğitimine devam etmiştir. 1943 yılında lisans eğitimini bitiren sanatçı, Ankara Tekel Genel Müdürlüğü’nde ilk görevine başlamıştır. 1952 yılında Birleşmiş Milletler bursuyla Fransaya gönderilmiştir. 1965 yılında ise yurda geri dönmüştür. Bu yıllarda hem resim çalışmalarına devam etmiş hem de mimar olarak birçok önemli projede görev almıştır. Cihat Burak, dönemin toplumsal yapısına atıfta bulunan, mekân içi ve mekân dışı çalışmalarında o yıllara ait çeşitli yaşantılardan örnekler vermiştir. Sanatçı, eserlerinde kullandığı bilinçli biçim ve mekân deformasyonunu, mizahi bir anlatımla birleştirerek kendine özgü bir yorum oluşturmuştur. Resimlerinde hayal gücünün izleri ve çocuksu bir içtenliğin etkisi görülmektedir. Koyu renklerin hâkim olduğu resimlerinde figürleri yüzeye istifleyerek belirli bir perspektif düzeni içinde aktarmıştır. Resimlerinin her karesinde masalsı bir anlatıma yer vermiştir.  Sanatçı resimlerinde popüler kültürün özelliklerini taşıyan, şehir yaşantısının yanı sıra, toplumsal gerçekçi konulara da değinmiştir. Çizgiyi, resimlerinin temel anlatım biçimi olarak kullanmış, kıvrak fırça darbeleri ile hareketli bir görünün yakalamıştır. Figürlerde kullandığı kalın kontur çizgisi, birbirinden bağımsız biçimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sanatçı resimlerinde bulunan figürleri, işlediği temaya uygun olarak önem sırasına göre resimlemiştir. Aynı zamanda, çalışmalarında İkinci boyutu kullanmıştır. Türk minyatür sanatından izler taşıyan resimleri geleneksel ile modern sanatı bir araya getirmiştir. Bu çalışmada, tarama modelli araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, arşiv ve literatür taraması yapılmıştır. Çeşitli dergi, kitap, makale ve tezlerin basılı ve elektronik kaynaklarından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, sanatçının yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel yapısını mizahi bir dille tuvale aktardığı tespit edilmiştir.Keywords

Cihat Burak, sosyal yapı, resimReferences