Abstract


ANTALYA’DA 2014-2015 YILLARINDA MEYDANA GELEN SUDA BOĞULMA OLAYLARININ İNCELENMESİ

Suda boğulma; sıvı bir ortamın ağız ve burnu tıkaması, solunum yollarından geçerek akciğer alveollerine kadar gitmesi sonucu solunumun engellenmesi olarak tanımlanmaktadır. Suda boğulmalar genellikle önlenebilir olmasına rağmen kaza sonucu ölümlerin önde gelen nedenlerindendir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; dünya çapında yılda 388,000 boğularak ölüm meydana gelmektedir. Türkiye’de ise ortalama 1000 kişi boğularak ölmektedir. Suda boğulma, doğal olmayan ölümler arasında trafik kazasından sonra ikinci ölüm nedenidir. Suda boğulma oranları nüfusun yoğun olduğu, deniz, göl veya nehir bulunan yerlerde daha sık gözlenmektedir. Suda boğulmaya bağlı ölümler tüm yaş gruplarını etkilemekle birlikte, genellikle genç nüfusta ve özellikle 30 yaş altında görülmektedir. Ayrıca erkekler ve çocuklar boğulma istatistiklerinde ön sıralarda yer almaktadır. Suda boğulma olgularında orijin sıklıkla kaza olup, intihar orijinli ölümler ikinci sıradadır. Kazayla meydana gelen çocuk boğulmaları genellikle çocukların erişkin gözetiminde olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada; Antalya’da 2014-2015 yılları arasında meydana gelen 152 suda boğulma olayı retrospektif olarak incelenmiştir. Araştırmada sayısal verileri analiz etmek için, veri madenciliği yöntemlerinden biri olan birliktelik kuralları ile analiz edilmiştir. Birliktelik kuralları, çok sayıdaki verilerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. Olgular; cinsiyet, yaş, uyruk, ay, haftanın günü, boğulma ortamı ve durumu açısından değerlendirilmiş ve boğulma vakalarının azaltılması için öneriler geliştirilmiştir.Keywords

Suda boğulma, Otopsi, Kazaların önlenmesi

References