Chief Editor(s)

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi “Sosyal Bilimler” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı uluslararası, hakemli, bilimsel, online bir dergidir.
Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY
Mersin  2014
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Esra Lüle MERT  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI YAZMA ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLEYİCİ PUANLAMA YÖNERGESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 14, Pp,1-16

ASSESSMENT OF CREATIVE SCRIPT SAMPLES OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES IN THE CONTEXT OF ANALYTIC SCORING DIRECTIVE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İbrahim COŞKUN , Tahir GÜR, Hülya AYKUTLU  
HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE YORUMLANMASI AMACIYLA METİN SONRASI ÇİZİLEN RESİMLERİN İNCELENMESİ

 14, Pp,17-42

MILD MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS READING COMPREHENSION AND INTERPRETATION LEVEL DETERMINATION INVESTIGATION OF THE TEXT POST DRAWN PICTURES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İnci ARAS  
A STUDY ON INGEBORG BACHMANN`S “MALINA” FROM A ARCHETYPICAL SYMBOLIC PERSPECTIVE

 14, Pp,43-64

INGEBORG BACHMANN` IN “MALINA” ADLI ESERİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN YORUMLANMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba ÇELİK , Sercan DEMİRGÜNEŞ, Muhammet BAŞTUĞ  
METİN OLUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK “OKUR DOSTU” METİN DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 14, Pp,65-82

A STUDY OF DEVELOPMENT READER FRIENDLY TEXT ASSESSMENT RUBRIC FOR TEXT CREATING AND EVALUATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN  
GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ

 14, Pp,83-109

SOCIAL STUDIES EDUCATION WITH EIGHT TYPES OF GRAPHIC ORGANIZERS: EFFECT TO ACADEMIC SUCCESS AND ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tarık Tolga GÜMÜŞ  
CAEN’Lİ RALPH’IN GÖZÜNDEN TÜRKLER: BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ

 14, Pp,110-123

THE TURKS FROM THE EYES OF RALPH OF CAEN: THE FIRST CRUSADE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hüsnü Özlü  
İSTİKLAL HARBİ’NDE BURSA’NIN İŞGALİ SÜRECİNDE MUDANYA’NIN BOMBALANMASI

 14, Pp,124-147

SHELLING OF MUDANIA DURING OCCUPATION OF BURSA IN WAR OF INDEPENDENCE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER , Yasemin BÜYÜKŞAHİN  
KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERDE YAŞAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIKLARI BİYOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 14, Pp,148-166

THE COMPARISON OF LEVELS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LIVE IN RURAL AND URBAN AREAS IN WARENESS ON BIOLOGICAL CONCEPTS ENCOUNTER IN THEIR EVERYDAY LIFE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |