Summary


CAEN’Lİ RALPH’IN GÖZÜNDEN TÜRKLER: BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ
Bu çalışma Caen bölgesinden Ralph isimli bir vakanüvisin The Gesta Tancredi isimli eserinin gözünden birinci Haçlı Seferini ve yazarın bakış açısından Türkleri ötekileştirme sürecini incelemektedir. Çalışmanın ilk bölümü Caen’li Ralph’ın kısa hayatını incelemektedir. İkinci bölüm eserde merkezi bir rol oynaması bakımından Caen’in patronu ve Birinci Haçlı Seferindeki komutanı Tancred’in kısa biyografisini içermektedir. Daha sonra eserin Türkleri düşman olarak ötekileştirme ve Haçlı kuvvetlerinin kahramanlık ülküsünün ön plana çıkarılması irdelenmektedir. Ralph eserini yazarken öncelikle patronu Tancred’in ülkesindeki siyasi prestijini arttırmayı hedeflemektedir.

Keywords
Ortaçağ, Birinci Haçlı Seferi, Caen’li Ralph, Tancred, Avrupa’da Türk İmajı

References