METİN OLUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK “OKUR DOSTU” METİN DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

A STUDY OF DEVELOPMENT READER FRIENDLY TEXT ASSESSMENT RUBRIC FOR TEXT CREATING AND EVALUATION

METİN OLUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK “OKUR DOSTU” METİN DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 
Author : Tuğba ÇELİK  , Sercan DEMİRGÜNEŞ, Muhammet BAŞTUĞ  
Type :
Printing Year : 5
Number : 14
Page : 65-82
DOI Number: :
Cite : Tuğba ÇELİK , Sercan DEMİRGÜNEŞ, Muhammet BAŞTUĞ, (5). METİN OLUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK “OKUR DOSTU” METİN DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 14, p. 65-82. Doi: .
    


Summary
Bu araştırmada sınıf ortamlarında kullanılan metinleri değerlendirmede kullanılmak üzere “Okur Dostu Metin Değerlendirme Rubriği” geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili alan yazından yola çıkarak yedi boyuttan oluşan (metin düzenleme, zaman kullanımı, bağdaşıklık/tutarlık, ipucu verme, kavramsal yoğunluk, açıklama ve söylem) bir rubrik hazırlanmıştır. Rubriğin kapsam geçerliği uzman görüşüyle sağlanmıştır. Güvenirlik için Ağırlıklı Kappa Katsayısına bakılmıştır. Buna göre rubriğin Ağırlıklı Kappa Katsayısı “metin düzenleme boyutunda ,756; zaman kullanımı boyutunda ,601; bağdaşıklık ve tutarlık boyutunda ,731; ipucu verme boyutunda ,834; kavramsal yoğunluk boyutunda ,643; açıklama boyutunda ,700; ve söylem boyutunda ,726” olarak bulunmuştur.Ayrıca rubriğin geçerliği içerik, yapı ve ölçüt yönlerinin denetlenmesiyle sağlanmıştır. Bu sonuçlar metinleri değerlendirmede kullanılmak üzere geliştirilen Okur Dostu Metin Değerlendirme Rubriği’nin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir. Geliştirilen bu rubrik özellikle sınıf ortamlarında kullanılan metinlerin niteliğini değerlendirmede alternatif bir araç olabilir.

Keywords
Metin, okur dostu metin, rubrik.

Abstract
In this study to improve “Friendly Text Assessment Rubric" to be usedin the evaluation oftexts used in the classroom environment was proposed. Based on the literaturea rubricconsisting ofseven dimensions (text editing, use of time, coherence/consistency, giving tips, conceptualdensity, description, and discourse) was designed. Regarding the content, construct and criterion validity of the rubric, expert opinion was obtained.For the reliability of the rubric, Weighted Kappa Coefficient was analyzed. Accordingly, Weighted Kappa Coefficient of the Rubric was found ,756; for text editing ,601; for use of time ,731; for coherence and consistency ,834; for giving tips ,643; for conceptual density ,700; for description ,726 for discourse. Furthermore, the validity of the rubric was obtained in line with the inspection of thecontent, construct andcriterion aspects. These results demonstrates that Friendly Text Assessment Rubric which was developed to be used in the evaluation of textsare reliable and valid. This rubric can be an alternative tool particularly in assessing the texts used in the classroom.

Keywords
Text, friendly text , rubric.