Summary


İSTİKLAL HARBİ’NDE BURSA’NIN İŞGALİ SÜRECİNDE MUDANYA’NIN BOMBALANMASI
Paris Barış Konferansı’nda alınan karar gereği Anadolu’da başlayan işgal süreci İngilizlerin 3 Kasım 1918 tarihinde Musul’a girmesiyle başlamış, Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919 tarihinde başlattığı Batı Anadolu’yu işgal etme hareketi ise hızla devam ederek 22 Haziran 1920 tarihinde “Milne Hattı”na, 2 Temmuz’da da Mustafa Kemalpaşa ve Karacabey’i geçerek Bursa önlerine kadar gelmiştir. İstiklal Harbi’nde, Yunan ordusu karşısında lojistik ve eğitim bakımından yetersiz kalan kuvayımilliye birlikleri Bursa bölgesinde de işgale karşı direnmiş ve tüm mücadelelerine rağmen başarılı olamamıştır. Bursa bölgesindeki teşkilatlanma Albay Bekir Sami Bey’in bölgeye gelmesi ile başlamıştır. Bursa’da Millî Mücadele’de önemli hizmetleri görülen 56’ncı Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey, 56’ncı Tümeni İzmir’den Bursa’ya nakletmiş, tümen deniz yolu ile Mudanya’ya gelmiş, daha sonra Bursa’ya gelerek düzenli bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Bekir Sami Bey Bursa'ya geldikten sonra kuvayımilliyenin örgütlenmesine çalışmış, ancak bu faaliyetleri istenildiği gibi sürdürememiştir. Bursa bölgesinin işgal sürecinde yaşanan en önemli gelişmelerden biri de İngilizlerin Mudanya’ya asker çıkarmaları ve Mudanya’yı bombalamalarıdır. Bu gelişme bölgedeki 56’ncı Tümen Komutanlığı tarafından yakından takip edilmiş ve tedbir alınmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. 6 Temmuz’dan itibaren Mudanya ve GemIik bölgelerine çıkarma yapan İngilizler, her ne kadar bu kasabalardan çıkarak Bursa'daki Türk kuvvetlerinin sağ kanadına ve gerisine herhangi bir harekette bulunmadılarsa da, Türk kuvvetlerinin bir kısmını oyalayarak Yunanlılara dolaylı yardım yapmışlardır. Yunan ordularının Batı Anadolu’daki işgal hareketi Türk ordusunun düzenli ordu birlikleri halinde teşkilatlanması ve Batı Cephesi’nin kurulmasından sonra etkisiz hale getirilmiş, Birinci İnönü ve İkinci İnönü Muharebeleri, Sakarya ve Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşları’nda Türk ordusunun elde ettiği zaferden sonra Anadolu’yu ve 10 Eylül 1922 tarihinde de Bursa’yı terk etmek zorunda kalmışlardır.

Keywords
İstiklal Harbi, Batı Cephesi, Kuvayımilliye, Mudanya, Bursa.

References