Summary


METİN OLUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK “OKUR DOSTU” METİN DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Bu araştırmada sınıf ortamlarında kullanılan metinleri değerlendirmede kullanılmak üzere “Okur Dostu Metin Değerlendirme Rubriği” geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili alan yazından yola çıkarak yedi boyuttan oluşan (metin düzenleme, zaman kullanımı, bağdaşıklık/tutarlık, ipucu verme, kavramsal yoğunluk, açıklama ve söylem) bir rubrik hazırlanmıştır. Rubriğin kapsam geçerliği uzman görüşüyle sağlanmıştır. Güvenirlik için Ağırlıklı Kappa Katsayısına bakılmıştır. Buna göre rubriğin Ağırlıklı Kappa Katsayısı “metin düzenleme boyutunda ,756; zaman kullanımı boyutunda ,601; bağdaşıklık ve tutarlık boyutunda ,731; ipucu verme boyutunda ,834; kavramsal yoğunluk boyutunda ,643; açıklama boyutunda ,700; ve söylem boyutunda ,726” olarak bulunmuştur.Ayrıca rubriğin geçerliği içerik, yapı ve ölçüt yönlerinin denetlenmesiyle sağlanmıştır. Bu sonuçlar metinleri değerlendirmede kullanılmak üzere geliştirilen Okur Dostu Metin Değerlendirme Rubriği’nin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir. Geliştirilen bu rubrik özellikle sınıf ortamlarında kullanılan metinlerin niteliğini değerlendirmede alternatif bir araç olabilir.

Keywords
Metin, okur dostu metin, rubrik.

References