A STUDY ON INGEBORG BACHMANN`S “MALINA” FROM A ARCHETYPICAL SYMBOLIC PERSPECTIVE

INGEBORG BACHMANN` IN “MALINA” ADLI ESERİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN YORUMLANMASI

A STUDY ON INGEBORG BACHMANN`S “MALINA” FROM A ARCHETYPICAL SYMBOLIC PERSPECTIVE

 
Author : İnci ARAS    
Type :
Printing Year : 5
Number : 14
Page : 43-64
DOI Number: :
Cite : İnci ARAS , (5). A STUDY ON INGEBORG BACHMANN`S “MALINA” FROM A ARCHETYPICAL SYMBOLIC PERSPECTIVE. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 14, p. 43-64. Doi: .
    


Summary
Bu çalışmada, Ingeborg Bachmann’ın “Malina” adlı eserinde yer alan arketipleri Jungçu bir bakış açısı olan “arketipsel yaklaşım” ile incelemeye çalıştık. Analizimizi arketipsel yaklaşım ekseninde yürütmemizden dolayı, öncelikle Jung’un “Ortak Bilinçdışı” kavramını tanımlamaya çalıştık ve arketipsel yaklaşımın edebiyat eserlerinin yorumlanmasındaki büyük katkısını belirttik. Daha sonra içinde bir kadının ikiye bölünmüş kişiliğinin ele alındığı Bachmann’ın “Malina” adlı eserini detaylı biçimde inceleyerek, eserde yer alan arketipsel sembolleri Jungçu bakış açısından tespit etmeye ve yorumlamaya çalıştık. Bu çalışmanın sonucunda ise kadın kahramanın iç dünyasına yaptığı yolculuğunu ele alan Malina eserinin kolektif bilinçdışının yansımaları olan arketipsel sembollerle örülü olduğu sonucuna ulaştık.

Keywords
Arketip, Jung, Ingeborg Bachmann, Malina

Abstract
In this research, we aimed to examine the archetypes in Ingeborg Bachmann's “Malina” from Jung’s perspective, with the method of “archetypal literary criticism”. As we carried out the analysis in line with archetypal criticism, first we tried to define Jung’s concept “collective unconscious” and also pointed out the contribution of archetypal criticism to interpretation of literary works. Thereinafter, by studying the work “Malina” about the personality of a woman divided into two, we tried to bring the archetypal symbols to light and to interpret them from Jung’s perspective. In consequence of this study, we reached the conclusion that the work “Malina”, reflecting the journey of a female protagonist into her subconscious, is archetypically woven.

Keywords
Archetyp, Jung, Ingeborg Bachmann, Malina