Summary


A STUDY ON INGEBORG BACHMANN`S “MALINA” FROM A ARCHETYPICAL SYMBOLIC PERSPECTIVE
Bu çalışmada, Ingeborg Bachmann’ın “Malina” adlı eserinde yer alan arketipleri Jungçu bir bakış açısı olan “arketipsel yaklaşım” ile incelemeye çalıştık. Analizimizi arketipsel yaklaşım ekseninde yürütmemizden dolayı, öncelikle Jung’un “Ortak Bilinçdışı” kavramını tanımlamaya çalıştık ve arketipsel yaklaşımın edebiyat eserlerinin yorumlanmasındaki büyük katkısını belirttik. Daha sonra içinde bir kadının ikiye bölünmüş kişiliğinin ele alındığı Bachmann’ın “Malina” adlı eserini detaylı biçimde inceleyerek, eserde yer alan arketipsel sembolleri Jungçu bakış açısından tespit etmeye ve yorumlamaya çalıştık. Bu çalışmanın sonucunda ise kadın kahramanın iç dünyasına yaptığı yolculuğunu ele alan Malina eserinin kolektif bilinçdışının yansımaları olan arketipsel sembollerle örülü olduğu sonucuna ulaştık.

Keywords
Arketip, Jung, Ingeborg Bachmann, Malina

References