Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY
Antalya  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hande ŞAHİN , Sibel ERKAL, Leyla ATEŞOĞLU  
DETERMINATION OF ECOLOGICAL FOOTPRINT AWARENESS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES

 31, Pp,1-12

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Nur ALKOÇ SAYAN , Nesrin ÖZSOY  
THE PERCEPTION ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING TECHNOLOGY USE IN MATHS TEACHING: A CASE OF EFELER DISTRICT

 31, Pp,13-33

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ: EFELER İLÇE ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan ASLAN , Birsel AYBEK  
A REVIEW OF PERCEPTIONS RELATED TO TOLERANCE VALUE OF PARENTS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY

 31, Pp,56-74

VELİLERİN HOŞGÖRÜ DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ İNCELENMESİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hande KARADAĞ  
A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES

 31, Pp,75-105

YÜKSELEN EKONOMİLERDE GİRİŞİMCİLİK VE KURUMSAL ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
IDIOMS IN THE HATEM’S DIVAN IN THE CONTEXT OF VALUES EDUCATION

 31, Pp,106-128

DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA HÂTEM DİVANINDA DEYİMLER

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cengiz Mesut TOSUN  
EPICUR’S UNDERSTANDING OF DEATH, GOD AND POLITICS

 31, Pp,129-148

EPİKÜROS’UN ÖLÜM, TANRI VE SİYASET ANLAYIŞI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru YAZGAN , Ayşe KÜÇÜK YILMAZ, Hilal Tuğçe BAL  
A CONCEPTUAL MODEL PROPOSAL FOR THE HRM WHICH IS THE MOST CRITICAL RISK FACTOR IN AVIATION: A SWOT-BASED APPROACH

 31, Pp,150-173

HAVACILIKTA EN KRİTİK RİSK FAKTÖRÜ OLAN İKY İÇİN KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ: SWOT TEMELLİ YAKLAŞIM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elifcan CESUR , Kevser TOZDUMAN YARALI  
EXAMINATION OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM IN TERMS OF MORAL COMPONENTS

 31, Pp,174-193

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ AHLAKIN BİLEŞENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra UÇAK , Hüseyin BAĞ  
EXPERIENCE OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ON DIALOGIC INTERACTION

 31, Pp,194-237

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYARININ DİYALOJİK ETKİLEŞİME YÖNELİK DENEYİMLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fahri ÖZSUNGUR , Oya HAZER  
ANALYSIS OF THE ACCEPTANCE OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF ADANA PROVINCE

 31, Pp,238-275

YAŞLILARIN İLETIŞIM TEKNOLOJILERINI KABULÜNÜN TEKNOLOJI KABUL MODELI İLE İNCELENMESI: ADANA İLI ÖRNEĞI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fulya TÜRK , Ümmügülsüm CİHANGİROĞLU  
A THEMATIC AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF APPLIED PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE (PCG) GRADUATE THESES

 31, Pp,276-311

UYGULAMAYA DAYALI PSIKOLOJIK DANIŞMA VE REHBERLIK LISANSÜSTÜ TEZLERININ TEMATIK VE METODOLOJIK OLARAK İNCELENMESI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Halide Gamze İNCE YAKAR  
THE BENEFITS OF USING WORKS ADAPTED FROM EPICS TO OPERAS FOR THE TEACHING OF EPICS

 31, Pp,312-319

THE BENEFITS OF USING WORKS ADAPTED FROM EPICS TO OPERAS FOR THE TEACHING OF EPICS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Halil TAŞ , Kasım KIROĞLU  
EVALUATION OF EDUCATIONAL PROBLEMS REGARDING THE END OF TERM INSPECTION REPORTS OF THE INSPECTORS OF EDUCATION (CITY OF ORDU EXAMPLE)

 31, Pp,320-365

MAARIF MÜFETTIŞLERININ ÖĞRETIM YILI SONU DENETIM RAPORLARINA GÖRE EĞITIM SORUNLARININ DEĞERLENDIRILMESI (ORDU İLI ÖRNEĞI)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice ALTUNKAYA Dr. Ayşe ATEŞ, Yrd. Doç. Dr. Bahar DOĞAN  
USING THE WEBLOG IN THE TURKISH WRITING SKILLS AS A FOREIGN LANGUAGE

 31, Pp,366-393

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE WEBLOG KULLANIMI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Recep BOZYİĞİT  
AN EVALUATION ON THE HYDROGEOMORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE EŞEN STREAM BASIN

 31, Pp,394-439

EŞEN ÇAYI HAVZASI’NIN HİDROJEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İkram BAĞCI  
UNDERSTANDING OF SOVEREIGNTY IN THE ESTABLISHMENT OF SOCIAL ORDER AND FREEDOM OF THE INDIVIDUAL ACCORDING TO THOMAS HOBBES

 31, Pp,440-463

THOMAS HOBBES’A GÖRE TOPLUMSAL DÜZENİN KURULMASINDA EGEMENLİK ANLAYIŞI VE BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Latife KABAKLI ÇİMEN  
EXAMINATION OF THE SPOUSE SELECTION CRITERIA OF UNIVERSITY STUDENTS

 31, Pp,464-494

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇME KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet ÖZCAN , Fatih Mutlu ÖZBİLEN, Anıl Kadir ERANIL  
AN INVESTIGATION OF PROFESSIONAL ANXIETY LEVELS OF CANDIDATE TEACHERS

 31, Pp,495-508

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehtap SEZGİN Binnaz KIRAN  
INVESTIGATION OF ADOLESCENT ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE IN TERMS OF GENDER AND SELF-EFFICACY

 31, Pp,509-522

ERGENLERİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET VE ÖZYETERLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuray Hilal TUĞAN  
NEW CONSERVATION IN THE SCIENCE-FICTION CINEMA: THE REPRESENTATION OF NEW CONSERVATION IN DEEP BLUE SEA (1999) MOVIE.

 31, Pp,523-536

BİLİM-KURGU SİNEMASINDA YENİ MUHAFAZAKÂRLIK: MAVİ KORKU (1999) FİLMİNDE YENİ MUHAFAZAKÂRLIK TEMSİLİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selçuk ŞAHİNGÖZ  
DESIGNING AN ELECTRICAL CIRCUITS LESSON PLAN REGARDING INQUIRY-BASED LEARNING THROUGH 5E LEARNING CYCLE

 31, Pp,537-549

5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ ARACILIĞIYLA SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİR ELEKTRİK DEVRELERİ DERS PLANI TASARLAMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selime ÜNAL  
TIME EFFECT OF USING SOCIAL MEDIA ON THE TIME SPENT WITH FAMILY MEMBERS FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTHY COMMUNICATION

 31, Pp,550-578

SAĞLIKLI İLETİŞİM AÇISINDAN AİLE ÜYELERİYLE GEÇİRİLEN ZAMANA SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serdar KÖRÜK , Kadir Burak SALİMOĞLU, Tufan ÇAYKUŞ  
THE ANALYSIS OF HAIRDRESSING PROFESSION IN TERMS OF VARIOUS SOCIAL VARIABLES

 31, Pp,579-621

KUAFÖRLÜK MESLEĞİNİN ÇEŞİTLİ SOSYAL DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sevim GÜVEN , Müjgan BEKDAŞ  
THE EFFECT OF USING CARICATURES ON VOCABULARY RETENTION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

 31, Pp,622-647

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANMANIN KELİME DAĞARCIĞINA KALICILIĞA ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ , Ahmet MAZLUM, Mustafa TANAYDIN  
THE TENDENCY OF SLUMIZATION IN THE GECEKONDU: THE EXAMPLE OF MERSIN PROVINCE

 31, Pp,648-671

GECEKONDUDA VAROŞLAŞMA EĞİLİMİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nimet GÜNEŞ , Haktan DEMİRCİOĞLU  
INVESTIGATION OF DEVELOPMENTAL LEVELS OF CHILDREN BETWEEN 0-6 YEARS AND THEIR MOTHER'S LIFE SATISFACTION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 31, Pp,672-716

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELIŞIM DÜZEYLERI ILE ANNELERININ YAŞAM DOYUMLARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özkan ÇİKRIKCİ  
THE PREDICTIVE ROLES OF COGNITIVE FLEXIBILITY AND ERROR ORIENTED MOTIVATION SKILLS ON LIFE SATISFACTION

 31, Pp,717-727

BİLİŞSEL ESNEKLİK VE HATA YÖNELİMLİ MOTİVASYON BECERİLERİNİN YAŞAM DOYUMUNU YORDAYICI ROLÜ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özkan SAPSAĞLAM  
SOCIAL MEDIA AWARENESS AND USAGE IN PRESCHOOL CHILDREN

 31, Pp,728-746

OKUL ÖNCESI DÖNEM ÇOCUKLARINDA SOSYAL MEDYA FARKINDALIĞI VE KULLANIMI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Dilşat PEKER ÜNAL  
DETERMINATION OF WEB BASED PRESENTATION OF A MATHEMATICS UNIT RELEVANT TO PROJECT BASED

 31, Pp,34-55

PROJE TABANLI ÖĞRETIME UYGUN OLAN BIR MATEMATIK ÜNITESININ WEB TABANLI SUNUMUNUN

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Uğur BAŞARMAK  
PURPOSES OF SOCIAL NETWORK USAGE AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS

 31, Pp,747-766

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep DEMİRTAŞ , Subhan EKŞİOĞLU, Hatice SÖYLEMEZ  
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN FORMAL EDUCATION AND LIFELONG LEARNING ACCORDING TO TEACHERS’ VIEWS

 31, Pp,767-791

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖRGÜN EĞİTİM VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman DALAMAN , Orhan MEDİKOĞLU  
AN INVESTIGATION OF TEST ANXIETY LEVEL IN 8-13 AGE STUDENTS: KAYSERİ PROVINCE SAMPLE

 31, Pp,792-807

8-13 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR , Mürsel KENDİRCİ  
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' SCHOOL READINESS LEVELS

 31, Pp,808-853

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Eliüşük BÜLBÜL , Serap YILMAZ ÖZELÇİ  
ADAPTATION OF STUDENT ENGAGEMENT IN SCHOOL SCALE INTO TURKISH A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

 31, Pp,854-871

OKULA BAĞLANMA ÖLÇEĞININ TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet MAZLUM , Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ, Sedat BAY  
MIGRATION AND TERORR PARADOX IN THE CASE STUDY OF MERSİN

 31, Pp,872-886

MERSİN ÖRNEĞİNDE GÖÇ VE TERÖR PARADOKSU

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |