Chief Editor(s)

-
Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Şule KÖSEM .  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM VE TEKNOLOJİ KONULARINDAKİ METAFORİK ALGILARI

 28, Pp,I-XIX

METAFORIC PERSPECTIVES OF TEACHER CANDIDATES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İbrahim Ümit YAPICI  
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH (DICLE UNIVERSITY SAMPLE)

 28, Pp,XX-XXIX

FEN ALANLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yıldız KOCASAVAŞ  
LANGUAGE AND EXPRESSION IN THE COMEDY

 28, Pp,XXX-XLV

DİL VE ANLATIMIN GÜLDÜRÜDEKİ YERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Barış ÇAYCI , Remzi KILIÇ  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF PRIMARY SHOOL STUDENTS AND THE SCIENCE-MATHEMATICS ATTITUDES AND BASIC SKILL LEVELS

 28, Pp,XLVI-LXV

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI İLE FEN BİLİMLERİ-MATEMATİK TUTUMLARI VE TEMEL BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bekir YILDIRIM , Emine ŞAHİN, Gizem TABARU  
THE EFFECT OF STEM PRACTICES ON PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ON NATURE OF SCIENCE, THEIR ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH AND CONSTRUCTIVIST APPROACH

 28, Pp,LXVI-LXXIX

STEM UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI İNANÇLARI, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cihat DEMİR  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF STUDENT ACHIEVEMENT ON THE CASE STUDY METHOD IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE STATES OF MATTER AND HEAT SUBJECT

 28, Pp,LXXX-LXXXVI

ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MADDENİN HALLERİ VE ISI KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Derya ÇİÇEK , Berrin BAYDIK,Ayşe OKVURAN  
THE EFFICACY OF CREATIVE DRAMA FOR HIGHLY GIFTED STUDENTS TO IMPROVE THEIR SOCIAL SKILLS

 28, Pp, LXXXVII-CX

YARATICI DRAMANIN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE SOSYAL BECERİLERİ KAZANDIRMADA ETKİLİLİĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine ARSLAN  
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON MARKETING

 28, Pp,CXI-CXXIII

SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMAYA ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ferit KARAKOYUN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

 28, Pp,CXXIV- CXXXVIII

VISUAL ARTS PRE-SERVICE TEACHERS’ METAPHORIC PERCEPTIONS RELATED TO TECHNOLOGY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , M. Burak AYGAN  
DEVELOPING RENEWABLE ENERGY ACHIEVEMENT TEST: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY

 28, Pp,CXXXIX-CLV

YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ SAĞLANMIŞ BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İrem DEMİRBAŞ , Ayfer ŞAHİN  
OPINIONS OF CANDIDATE TEACHERS ABOUT THE VALUES OF AKHISM OF THE TRADESMEN (KIRSEHIR SAMPLE)

 28, Pp,CLVI-CLXXVI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESNAFLARIN SAHİP OLDUKLARI AHİLİK DEĞERLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gonca KEÇECİ , Pelin YILDIRIM  
THE EFFECT OF INQUIRY-BASED LEARNING STRATEGY ON THE STUDENTS' ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE AND TECHNOLOGY

 28, Pp,CLXXVII-CLXXXVII

SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME STRATEJİSİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE FEN VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hafife BOZDEMİR , Ebru EZBERCİ ÇEVİK, Sevcan CANDAN HELVACI, Mehmet Altan KURNAZ  
THE EFFECT OF TELESCOPE OBSERVATIONS BASED ON TGA (PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN) METHOD ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS UNDERSTANDING OF SOME ASTRONOMY CONCEPTS

 28, Pp,CLXXXVIII-CCVI

TGA (TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA) YÖNTEMİNE DAYALI TELESKOP GÖZLEMLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI ASTRONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMALARINA ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

M. Serhat ÖZTÜRK , Oya Hazer  
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL BEHAVIOR IN RETIREMENT

 28, Pp,CCVII-CCXXVI

EMEKLİLERDE FİNANSAL DAVRANIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Koray SERİN  
INVESTIGATION OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MATHEMATICS ANXIETY AND MATHEMATICS TEACHING ANXIETY

 28, Pp,CCXXVII- CCXLIII

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGILARI İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGILARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ  
SIGHT-SINGING SKILLS OF MUSIC EDUCATION STUDENTS AT THE ELECTRONIC ORGAN CLASS

 28, Pp,CCXLIV-CCLIII

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK ORG DERSİNDEKİ DEŞİFRE BECERİLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Barış ÇAYCI , Nurhan ATALAY  
EXAMINING PERCEPTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LITERACY OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES

 28, Pp,CCLIV-CCLXXII

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIKLARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kübra EKE  
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL CHILDREN’S SELF-REGULATION SKILLS AND PARENTAL ATTITUDES

 28, Pp,CCLXXIII-CCLXXXVII

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ İLE ANNE-BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat BAŞ , Gülay EKİCİ, Onur KIZILKAYA  
DETERMINATION OF PERCEPTION REGARDING THE “TEACHING PROFESSION” OF TEACHER CANDIDATES: A WORK OF METAPHOR ANALYSIS

 28, Pp,CCLXXXVIII-CCCXIII

ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Neval AKÇA BERK  
EXPERIENCING THE PAST: THE APPLICABLE VIEWS OF HISTORY TEACHERS TOWARDS HISTORICAL REENACTMENT IN HISTORY LESSON

 28, Pp,CCCXIV-CCCXXVIII

GEÇMİŞİ DENEYİMLEMEK: TARİH DERSİNDE UYGULANABİLECEK TARİHSEL CANLANDIRMAYA İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nil DUBAN , Ramazan YILDIRIM  
THE VIEWS OF 6TH GRADERS ABOUT CHANGE AND CONTINUITY OF WEDDINGS and FEASTS

 28, Pp,CCCXXIX-CCCLXI

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜĞÜN VE BAYRAM KUTLAMALARINDAKİ DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canan AKYOL , Osman SABANCI, Melike FAİZ  
OPINIONS OF EIGHT GRADE STUDENTS ON THE GLOBAL PROBLEMS

 28, Pp,CCCLXII-CCCXCIII

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL SORUNLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ  
AN ASSESSMENT OF THE SOCIAL AND POLITICAL FUNCTION OF THE INTELLECTUAL

 28, Pp,CCCXCIV-CDVII

ENTELEKTÜELİN TOPLUMSAL ve SİYASAL İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hilmi DEMİRKAYA , Burcu ALPARSLAN  
FOURTH GRADE STUDENTS’ PERCEPTION OF ANIMALS IN RURAL ALANYA

 28, Pp,CDVIII-CDXX

ALANYA’NIN KIRSAL KESİMİNDE YAŞAYAN DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYVAN ALGILARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selim CENGİZ , Yusuf DİNÇ, Büşra TOSUNOĞLU  
IMPACT OF FINANCIAL REPORTING QUALITY ON INVESTMENT EFFICIENCY: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

 28, Pp,CDXXI-CDXXXIX

FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ İLE YATIRIM VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA (BİST) BİR UYGULAMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman ÇİL  
PRE-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ MATHEMATICS ANXIETY AND MATHEMATICS SELF-EFFICACY AND THEIR RELATIONSHIP TO MATHEMATICAL TEACHING PERFORMANCE

 28, Pp,CDXL-CDLIV

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGISI VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİNDEKİ PERFORMANSLARI İLE İLİŞKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuzhan YONCALIK , Berkan BOZDAĞ  
BARRIERS ABOUT PHYSICAL EDUCATION COURSE IN THE STATE HIGH SCHOOLS IN KIRŞEHİR

 28, Pp,CDLV-CDLXXVIII

KIRŞEHİR İLİNDEKİ DEVLET LİSELERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman DALAMAN  
DETERMINATION OF THE GAMES PLAYED BY PRE-SERVICE TEACHERS IN THEIR CHILDHOOD

 28, Pp,CDLXXIX-CDXCVII

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLUKLARINDA OYNADIKLARI KÜLTÜREL OYUNLARI OYNAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömer ÇAPKIN , Kadir KARATEKİN, Sadullah ÜSTÜN  
THE IMPORTANCE OF THE PLACES OF MEMORY IN TEACHING SOCIAL STUDIES: THE SAMPLE OF KASTAMONU

 28, Pp,CDXCVIII-DXXII

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE HAFIZA MEKÂNLARININ ÖNEMİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem KILINÇER , Mehtap Aydıner UYGUN  
THE EXAMINATION OF STRATEGIES OF AMATEUR AND PROFESSIONAL MUSICIANS’ USE WHILE PRACTICING AND LEARNING MUSIC IN THE INSTRUMENTS

 28, Pp,DXXIII-DXXXVI

AMATÖR İLE PROFESYONEL MÜZİSYENLERİN ENSTRÜMANLARINDAKİ MÜZİĞİ ÇALIŞIRKEN VE ÖĞRENİRKEN KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Polat TUNÇER  
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY AND THE RESPONSIBILITY OF PUBLIC ADMINISTRATION

 28, Pp,DLII-DLXXXVIII

TÜRKİYE’DE KADINA KARŞI ŞİDDET OLGUSU VE KAMU YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burak BÜYÜKOĞLU , Hazal BÜYÜKOĞLU  
EXAMINING THE FLOW EXPERIENCES OF VOCATIONAL SCHOOLS BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS IN THE FIELD COURSES “EXAMPLE OF GAZIANTEP”

 28, Pp,DXXXVII-DLI

MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN DERSLERİNDEKİ AKIŞ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ “GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sevim SEVGİ Fulya ÖNER ARMAĞAN  
TURKISH ELEMENTARY PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS

 28, Pp,DLXXXIX-DCIV

TÜRK İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇ DÜZEYLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Veli TOPTAŞ , Elif Tuğçe KARACA  
AN OVERVIEW OF COMPUTER SOFTWARE FOR DEVELOPING SPATIAL THINKING SKILLS IN TEACHING GEOMETRY

 28, Pp, DCV-DCXVII

GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE UZAMSAL DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , Şafak YUCASU  
THE EFFECTS OF PROJECT BASED LEARNING METHOD ON THE PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ENVIRONMENTAL LITERACY

 28, Pp,DCXVIII-DCXXXIII

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hikmet SÜRMELİ , Ahmet Şahin ONGUN  
EXAMINATION OF 5TH AND 6TH GRADE SCIENCE TEACHING PROGRAMS AND SCIENCE TEACHER TRAINING SYSTEMS OF TURKEY AND IRELAND

 28, Pp,DCXXXIV-DCLVII

TÜRKİYE VE İRLANDA’NIN 5. VE 6. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ufuk GERGERGLİOĞLU  
GÜRÜLTÜ OLGUSU VE GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA GÜRÜLTÜ VERGİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BAKIŞ

 28, Pp,DCLXXII-DCLXXII

A CONCEPTUAL VIEW TOWARDS THE NOISE TAX WITHIN THE SCOPE OF NOISE PREVENTION AND NOISE FACT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aysun ÇELİK  
FROM BÂKÎ TO NEDÎM: CONTENTION FOR LOVE AND WRITHE FOR LOVE

 28, Pp,DCLXXIII-DCLXXIII

BÂKÎ’DEN NEDÎM’E: AŞKA EĞİLİŞ VE AŞKTAN EĞRİLİŞ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bedia KOÇAKOĞLU  
TO ANALYZE THE LOVERS OF THE CENTURY WITH REGARD TO THE POSTMODERN POİNT: POSTMODERN BİR KIZ SEVDİM

 28, Pp,DCLXXXVI-DCCIV

YÜZYILIN ÂŞIKLARINA POSTMODERN BİR PENCEREDEN BAKMAK: POSTMODERN BİR KIZ SEVDİM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Davut ŞAHBAZ  
THE MODERN WOMEN STORYTELLER OF MUSLIM INDIA AND PAKISTAN: HIJAB IMTIAZ ALI

 28, Pp,DCCV-DCCXIV

MÜSLÜMAN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN MODERN KADIN ÖYKÜCÜSÜ: HİCAB İMTİAZ ALİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Demet CANSARAN  
THE ROLE OF MUNICIPALITIES AS A LOCAL MANAGEMENT ACT IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: THE AMASYA MUNICIPALITY SAMPLE

 28, Pp,DCCXV-DCCXXV

BİR YEREL YÖNETİM AKTÖRÜ OLARAK BELEDİYELERİN ÇEVRE YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ: AMASYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Diren ÇAKILCI  
OTTOMAN CONSULATE GENERAL IN BATAVIA: ESTABLISHMENT, CONSUL GENERAL ALİ GALİB BEY AND HIS REPORT

 28, Pp,DCCXXVI-DCCXLIX

BATAVYA’DA OSMANLI BAŞ ŞEHBENDERLİĞİ: KURULUŞU, BAŞ ŞEHBENDER ALİ GALİB BEY VE LAYİHASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülcan IŞIK  
“NATIONAL UNITY AND SOLIDARITY” THEMED METAPHORICAL STRUCTURES IN THE ELECTION SONGS OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY IN 2015 GENERAL ELECTIONS

 28, Pp,DCCL-DCCLXV

2015 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ’NİN SEÇİM ŞARKILARINDA “MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK” TEMALI METAFORİK YAPILAR

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hüseyin DİNÇ , Rüştü YAYAR, Mahmut HEKİM  
ESTIMATION OF TOURISM INDICATORS BY ANFIS METHOD IN TURKEY

 28, Pp,DCCLXVI-DCCLXXXIX

TÜRKİYE'DE TURİZM GÖSTERGELERİNİN ANFIS YÖNTEMİ İLE TAHMİNİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa AKBAYIR , Aslıhan DUMLU  
A SEMEIOLOGICAL ANALYSIS SAMPLE: THE WATCHTOWER OF TURKEY

 28, Pp,DCCXC-DCCCVI

BİR GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ ÖRNEĞİ: THE WATCHTOWER OF TURKEY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mürşide KILIÇ , Hikmet SÜRMELİ  
COMPARISON OF SCIENCE SCIENCES PROGRAMS: TURKEY AND SINGAPORE

 28, Pp,DCCCVII-DCCCXXIX

FEN BİLİMLERİ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE SİNGAPUR

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Filiz ERDEMİR GÖZE  
BROADCASTING UNDERSTANDING OF TRT IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF 2000s

 28, Pp,DCCCXXX-DCCCXLIX

2000’Lİ YILLARIN REKABET ORTAMINDA TRT’NİN YAYINCILIK ANLAYIŞI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet ŞENTÜRK  
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: TRABZON/AKÇAABAT ÖRNEĞİ

 28, Pp,DCCCL-DCCCLXVI

THE ANALYSİS OF SUBSTİTUTE TEACHERS’ ORGANİZATİONAL COMMİTMENT LEVELS: TRABZON/AKÇAABAT CASE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice UYSAL BAYRAK , Mübeccel Gönen, Neslihan Nur Çelik, Hatice Gökdoğan, Özlem Tütüncü  
ANALYSIS OF FEAR AND ANXIETY FIGURES IN PICTURE STORY BOOKS IN TERMS OF PICTURE AND CONTENT

 28, Pp,DCCCLXVII-DCCCLXXXII

RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ KORKU VE KAYGI FİGÜRLERİNİN RESİMLEME VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |