Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Prof. Dr. Kubilay YAZICI - Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ- Assoc. Prof. Dr. Emre ÜNAL- Assoc. Prof. Dr
Antalya  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Nuri BALOĞLU , Onur DOĞAN  
LEADERSHIP INITIATIVES IN TERMS OF NON-POSITONAL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

 34, Pp,2033-2050

KONUMSAL OLMAYAN LİDERLİK GİRİŞİMLERİ BAKIMINDAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuzhan KARADENİZ , Fatih KAYAALP, Esma Nur KARAMEŞE  
PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS' PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF "CITIZEN(SHIP)"

 34, Pp,2051-2068

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ "VATANDAŞLIK" KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Okan KUZU , Nihat ÇALIŞKAN  
INVESTIGATION OF THE PRESERVICE TEACHERS’ PERSONALITY TRAITS ACCORDING TO THE ACTIVITY BEHAVIOR PATTERN

 34, Pp,2069-2085

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİNLİK DAVRANIŞ KALIBI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömür ÇOBAN Servet Özdemir  
EVALUATION OF THE VIEWS OF TOP MANAGERS AND WORKERS WHO WORK IN THE HEADQUARTER OF MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION ON RESTRUCTURE

 34, Pp,2086-2105

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININYENİDEN YAPILANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Akif ERDENER , Merve DALKIRAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN 4+4+4 EDUCATION SYSTEM’S IN TERMS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND JOB MOTIVATION ON TEACHERS

 34, Pp,2106-2133

DEĞİŞİM YÖNETİMİ BAKIMINDAN İNCELENEN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ’NİN ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONU İLE İLİŞKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emel MEMİŞ KOCAMAN  
THE FACTORS EFFECTIVE IN THE SALE OF TRADITIONAL FOOD IN RESTAURANTS

 34, Pp,2134-2149

THE FACTORS EFFECTIVE IN THE SALE OF TRADITIONAL FOOD IN RESTAURANTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hafize ER TÜRKÜRESİN ,İbrahim SARI  
A PHENOMENOLOGİCAL STUDY ON THE ROLE OF ORAL HİSTORY PRACTİCES IN VALUE EDUCATİON

 34, Pp,2150-2179

DEĞER EĞİTİMİNDE SÖZLÜ TARİH UYGULAMALARININ ROLÜ ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR İNCELEME

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emrah EKMEKÇİ  
EXAMINATION OF STUDIES REGARDING PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) IN TURKEY

 34, Pp,2180-2193

TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE (TPAB) YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Benan YÜCEBALKAN , Barış AKSU  
AN APPLICATION ON THE USE OF FACEBOOK BY GENERATION Z IN THE CONTEXT OF SOCIAL NETWORK AS A MEANS OF VIRTUAL COMMUNICATION

 34, Pp,2194-2217

SANAL ORTAMDA İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARI BAĞLAMINDA Z KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih BOZBAYINDIR , Mehmet EKEN  
STUDY ON MOBBING BEHAVIOURS EXPERIENCED BY TEACHERS

 34, Pp,2218-2238

STUDY ON MOBBING BEHAVIOURS EXPERIENCED BY TEACHERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İrfan TOSUNCUOĞLU  
ANALYZING ENGLISH TEACHER CANDIDATES’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION

 34, Pp,2239-2253

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zehra KESER ÖZMANTAR HALİL İBRAHİM AKTAŞ  
A REVIEW OF PROBLEMS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM

 34, Pp,2254-2288

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Arcan AYDEMİR , Turhan ÇETİN  
PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ VIEWS ON DESIGN THINKING APPROACH

 34, Pp,2289-2302

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erkan AKUÜREK  
THE USE OF SCIENCE CARTOONS IN SCIENCE COURSES FROM SCIENCE TEACHERS’ PERSPECTIVES

 34, Pp,2303-2312

BİLİM KARİKATÜRLERİNİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA DAİR FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meral SERT AĞIR  
AN ANALYSIS ON THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS BURNOUT IN TERMS OF ACADEMIC SELF-EFFICACY, PARENTAL MONITORING, SOCIAL SUPPORT AND LEISURE TIME ACTIVITIES

 34, Pp,2313-2341

ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN, AKADEMİK ÖZYETERLİLİK, ANNE-BABA İZLEME, SOSYAL DESTEK VE BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sedat BAY  
FIVE KINDS OF SILENCE BY SHELAGH STEPHENSON: CAN THE CHILDHOOD MEMORIES LEAD TO CHILD ABUSE?

 34, Pp,2342-2352

ÇOCUKLUK ANILARI ÇOCUK İSTİSMARINA YOL AÇABİLİR Mİ? SHELAGH STEPHENSON SESSİZLİĞİN BEŞ TÜRÜ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Necmi GÖKYER , İsmail TÜRKOĞLU  
THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTIONS AND THEIR ORGANIZATIONAL CYNICISM ATTITUDES

 34, Pp,2353-2378

ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Haydar PEKDOĞAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEAM WORK AND PERSONALITY TRAITS: AN APPLICATION IN SECURITY SERVICES

 34, Pp,2379-2392

TAKIM ÇALIŞMASI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARSASINDAKİ İLİŞKİ: GÜVENLİK HİZMETLERİNDE BİR UYGULAMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra ÖZTÜRK , Ayhan İNCİRCİ, Selçuk TURAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN LANGUAGE ANXIETY AND CRITICAL THINKING TENDENCY A PATH ANALYSIS

 34, Pp,2393-2405

YABANCI DİL KAYGISI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YOL ANALİZİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bekir YILDIZ , Sait AKBAŞLI  
INVESTIGATION OF SCHOOL ADMINISTRATIVE ASPECT IN ACADEMIC ACHIEVEMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

 34, Pp,2406-2424

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ ARTTIRILMASINDA OKUL YÖNETİMİ BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Süleyman AYDIN , Pınar URAL KELEŞ,Havva HAFIZOĞLU  
THE MENTAL MODELS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT THE SUN, THE EARTH AND THE MOON SYSTEM

 34, Pp,2425-2437

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ, DÜNYA VE AY VE GÜNEŞ DÜNYA AY SİSTEMİ İLE İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem KÖROĞLU  
EXAMINING THE PERIOD OF MOVING TOWARDS MULTI-PARTY POLITICAL SYSTEM TO REVOLUTION

 34, Pp,2438-2454

ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞTEN, İHTİLALE BİR DÖNEMİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Birol ALVER , Fatmanur UĞURLU, Rabia KİNCAL  
INVESTIGATION OF UNWANTED BEHAVIORS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

 34, Pp,2455-2464

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sıtkı ÇEKİRDEKCİ , Sare ŞENGÜL  
SAYI HİSSİ VE ÜSTBİLİŞ İLİŞKİSİ

 34, Pp,2465-2481

THE RELATIONSHIP BETWEEN NUMBER SENSE AND METACOGNITION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Latif TİLE  
LEGAL STATUS OF RENEGOTIATION OF CONTRACT UNDER GERMAN LAW

 34, Pp,2482-2491

ALMAN HUKUKU'NDA SÖZLEŞMENİN YENİDEN MÜZAKERESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Güldener ALBAYRAK  
POSITIVE PSCHOLOGY AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE

 34, Pp,2492-2505

POZİTİF PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşegül KARAKELLE , Nuran KAYABAŞI  
THE BIRTH AND DEATH SYMBOLIZES MOTIFS IN HATAY/REYHANLI KİLİMS

 34, Pp,2506-2523

HATAY/REYHANLI KİLİMLERİNDE YER ALAN DOĞUM VE ÖLÜMÜ SİMGELEYEN MOTİFLER

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ümüt ARSLAN  
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COUNSELING AND AN OVERVIEW OF VOCATIONAL STANDARDS IN THE UNITED STATES

 34, Pp,2524-2533

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ PROFESYONEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MESLEK STANDARTLARINA BİR BAKIŞ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |