Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Sezai ÖZTAŞ  
THE COMPARISON OF UNDERGRADUATE HISTORY EDUCATION PROGRAMS

 30, Pp,1275-1292

TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Necmi GÖKYER , Nevber CİHANGİROĞLU  
DETERMINATION OF PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS CLASSROOM MANAGEMENT COURSE

 30, Pp,1293-1312

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETIMI DERSINE YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emre ÜNAL  
THE READING SKILL PREDICTION LEVELS OF THE OPPORTUNITIES THAT THE TURKISH STUDENTS HAVE AT HOME ACCORDING TO 2015 PISA RESULTS

 30, Pp,1342-1356

2015 PISA SONUÇLARINA GÖRE TÜRK ÖĞRENCİLERİN EVDE SAHİP OLDUKLARI OLANAKLARIN OKUMA BECERİSİNİ YORDAMA DÜZEYLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sultan BAYSAN , Burcu DİNGEÇ, Ruken Akar VURAL, Adil Adnan ÖZTÜRK  
VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT THE GEOGRAPHY PROGRAMME AND PLACE-BASED EDUCATION: A QUALITATIVE STUDY

 30, Pp,1357-1382

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA PROGRAMI VE MEKÂN TEMELLİ EĞİTİM ÖGESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alparslan KARTAL , Emine ÖZTÜRK, Halil CELEP  
SUFIS IDENTIFIED WITH THEIR CITIES: KARS- ABU’L-HASAN KHARAKANÎ (CONTRIBUTIONS OF KHARAKANI STORIES TO SOCIAL DOCUMENT AND SOCIAL INTEGRATION OF KARS)

 30, Pp,1383-1395

ŞEHİRLERİYLE ÖZDEŞLEŞEN ARİFLER KARS-EBU’L HASAN HARAKÂNİ ÖRNEĞİ (HARAKÂNÎ MENKİBELERİNİN KARS’IN SOSYAL DOKUSUNA VE SOSYAL BÜTÜNLEŞMESİNE KATKILARI)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canan AKYOL , Cengiz DÖNMEZ  
A CRITICAL APPROACH FOR THE VALUES EDUCATION IN SOCIAL STUDIES

 30, Pp,1396-1415

SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet TAŞDEMİR , Yunus GEÇER  
THE EFFECT OF FATİH PROJECT ON TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS ABOUT EDUCATIONAL INTERNET USAGE

 30, Pp,1416-1432

ÖĞRETMENLERİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMI ÖZYETERLİK İNANÇLARINA FATİH PROJESİNİN ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selda ÖZER  
THE EFFECT OF SYSTEMATIC INSTRUCTION ON STUDENT ACHIEVEMENT AT ASSOCIATE DEGREE

 30, Pp,1433-1450

ÖNLISANS DÜZEYINDE DIZGELI ÖĞRETIM YÖNTEMININ ÖĞRENCI ERIŞISINE ETKISI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ubeydullah SEZİKLİ  
STORY AND SHORT STORY USE IN CLASSICAL MUSIC RESOURCES

 30, Pp,1451-1467

KLASİK MUSİKİ KAYNAKLARINDA HİKÂYE VE KISSA KULLANIMI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selman ABLAK , Bülent AKSOY  
AN ANALYSIS OF STUDENTS’ PERCEPTIONS REGARDING ARMENIAN DEPORTATION

 30, Pp,1468-1490

ERMENİ TEHCİRİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGILARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emrah ÇETİN  
PIECES FROM OTTOMAN TOURISM HISTORY: ERNEST ARMAN’S EFFORTS TO SET UP A TOURISM AGENCY

 30, Pp,1491-1512

OSMANLI TURİZM TARİHİNDEN KESİTLER: ERNEST ARMAN'IN SEYAHAT ACENTESİ KURMA GİRİŞİMLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru DEMİRCİOĞLU  
VIEWS OF HISTORY TEACHER CANDITATES ABOUT GENDER REPRESENTATION IN HIGH SCHOOL HISTORY LESSONS: EXAMPLE OF FATIH FACULTY OF EDUCATION

 30, Pp,1513-1527

TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖZÜYLE LİSE TARİH DERSLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLİ: KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ajda ŞENOL SAKİN , Ferda Gürgan ÖZTÜRK  
REASONS WHY MUSIC TEACHERS PREFER “RECORDER” OR “MELODICA” AS A CLASSROOM INSTRUMENT

 30, Pp,1528-1546

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ÇALGISI OLARAK “BLOK FLÜT” YA DA “MELODİKA” TERCİH ETME NEDENLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Emre CİVELEK , Edin GÜÇLÜ SÖZER, Ayşe Simin ERDEMİR  
THE EFFECT OF CONSUMER BASED BRAND EQUITY ON BRAND REPUTATION

 30, Pp,1547-1563

TÜKETİCİ BAZLI MARKA DEĞERİNİN MARKA REPUTASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine ÖNDER , Beykul KÜPELİ  
TEACHERS AND MANAGERS’ OPINION ON PROFICIENCIES OF SECONDARY SCHOOLS ADMINISTRATORS (BURDUR SAMPLE)

 30, Pp,1564-1581

ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ (BURDUR ÖRNEĞİ)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bahadır GÜLBAHAR  
DEVELOPING THE IN-CLASS LEADER TEACHING SKILLS PERCEPTION SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY

 30, Pp,1582-1609

SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Umay Bilge BALTACI , Selahattin AVŞAROĞLU  
INVESTIGATION OF STATE ANGER-ANGER EXPRESSION AND SELF EFFICACY PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITY

 30, Pp,1610-1628

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ÖZ-YETERLIK ALGILARI ILE SÜREKLI ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Çiğdem ÇAKIR , Metin ÖZKAN  
DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED LEADERSHIP SCALE

 30, Pp,1629-1660

DAĞITILMIŞ LİDERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökçe KILIÇOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KAVRAM DEĞİŞİM METİNLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI GİDERME VE BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ

 30, Pp,1661-1685

THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ON ACHIEVEMENT AND THE ELIMINATION OF MISCONCEPTIONS IN SOCIAL STUDİES COURSES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İdris YILMAZ , Fatih KOCA  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 30, Pp,1686-1695

INVESTIGATION THE EFFECTS OF FIELD-BASED PRACTICUM EXPERIENCE ON PRESERVICE PHYSICAL EDUCATİON TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seval KIZILDAĞ , Ayşe DURAN  
THE TURKISH OF ADAPTATION OF THE PERCEPTIONS OF PARENTING INVERTORY: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 30, Pp,1696-1713

EBEVEYN OLMAYA İLİŞKİN ALGI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali Osman KOCALAR , Ramazan ÖZEY  
EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN GEOGRAPHY

 30, Pp,1714-1734

COĞRAFYA’DA ÇEVRE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canan TUNÇ ŞAHİN  
CONTRIBUTION TO THE PEDAGOGICAL COMPETENCES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES 'RELEVANCE RELATED TO SCIENTIFIC LITERACY

 30, Pp,1735-1760

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ ALGILARININ PEDEGOJİK YETERLİLİKLERİNE KATKISI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine YILMAZ BOLAT  
EVALUATION ON DEVELOPMENTAL CONTEXT OF PICTURES OF FIVE YEAR GROUP OF CHILDREN

 30, Pp,1761-1776

BEŞ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİN GELİŞİMSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kayhan BOZGÜN , Şafak ULUÇINAR SAĞIR  
INVESTIGATION OF KNOWLEDGE LEVELS ABOUT GLOBAL WARMING AND GREENHOUSE EFFECT OF PRESERVICE TEACHERS

 30, Pp,1777-1793

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ISINMA VE SERA ETKİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Melek KÖRÜKCÜ  
WORKING IN DISADVANTAGED AREA FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL STUDENTS TEACHERS

 30, Pp,1794-1806

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI BÖLGEDE ÇALIŞMA PROBLEMATİĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ , Tolga GÜYER  
ADAPTATION PREFERENCE AND CHOICES OF LEARNERS TOWARDS THE SOCIAL INTERACTION TOOLS IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS

 30, Pp,1807-1831

ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ümit KUL , Zeki AKSU  
TURKISH ADAPTATION OF THE SURVEY OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN EARLY CHILDHOOD MATHEMATICS EDUCATION

 30, Pp,1832-1848

OKUL ÖNCESİ MATEMATİĞİNDE PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Birol ALVER , Ercan ARAS  
RESEARCHING ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ OF PERSONAL AND SOCIAL ADJUSTMENT LEVELS İN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 30, Pp,1313-1341

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esen TURAN ÖZPOLAT , Berna KARAKOÇ, Kevser KARA  
EVALUATION OF THE TEACHERS AND PARENTS’ VIEWS ABOUT THE HOMEWORKS GIVEN IN THE PRIMARY SCHOOL

 30, Pp,1849-1890

İLKOKULDA VERİLEN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuri BALOĞLU , Mesut F. DEMİR  
RELATIONS BETWEEN FAMILY RELATIONSHIPS AND EXECUTIVE COGNITIVE SKILLS OF 8TH GRADE STUDENTS

 30, Pp,1891-1905

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ VE ÜSTBİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sadık Yüksel SIVACI  
INVENTORY OF NEEDS ASSESSMENT TENDENCIES IN PROGRAM DEVELOPMENT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 30, Pp,1906-1927

PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ BELİRLEME EĞİLİMLERİ ENVANTERİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Harun ER  
METAPHORICAL ATTITUDES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE CONCEPT OF “UNIVERSITY”

 30, Pp,1928-1952

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÜNİVERSİTEYE” İLİŞKİN METAFORİK BAKIŞ AÇILARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nalan TUHTAKAYA , Hikmet SÜRMELİ  
COMPARISON OF GENERAL EDUCATION AND SCIENCE TEACHING PROGRAMS: TURKEY AND POLAND

 30, Pp,1953-1973

GENEL EĞİTİM VE FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE POLONYA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İlker DERE , Nurgül KIZILAY, Sevim ALKAYA  
VIEWPOINTS AND PERCEPTIONS OF PARENTS ABOUT THE CONCEPT OF 'GOOD CITIZEN', CITIZENSHIP EDUCATION IN FAMILY AND AT SCHOOL

 30, Pp,1974-1993

‘İYİ VATANDAŞ’ KAVRAMI, AİLEDE VE OKULDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİ HAKKINDA VELİLERİN GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Soner ARIK , Coşkun BAYRAK  
THE INVESTIGATION OF THE ATTAINMENT OF LEADERSHIP SKILL IN LIFE SCIENCES CLASS IN TERMS OF CLASSROOM TEACHERS’ POINTS OF VIEW

 30, Pp,1994-2015

LİDERLİK BECERİSİNİN KAZANDIRILMASININ SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2144
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Güneş SALI  
A STUDY ON THE EMPATHY TENDENCIES, SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS AND ATTITUDE TOWARD THE ENVIRONMENT OF MIDDLE SCHOOL CHILDREN

 30, Pp,2016-2042

ORTAOKUL ÇOCUKLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİNİN, SOSYAL DESTEK ALGILARININ VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kader BİRİNCİ KONUR , Nagihan YILDIRIM  
EXAMPLES AND IMPLICATIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ ONPROJECT BASED LEARNING PRACTICES

 30, Pp,2043-2063

FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME UYGULAMA ÖRNEKLERI VE YANSIMALARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özgür ULUBEY , Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Necdet AYKAÇ  
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHOOLS

 30, Pp,2064-2082

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM OKULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hasan ŞEKER , Bilge ASLAN ALTAN  
PROFESSIONAL CHARACTERS OF PROSPECTIVE TEACHERS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES (MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY SAMPLE)

 30, Pp,2083-2100

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARAKTERLERİ VE EKSTRA PROGRAM ETKİNLİKLERİ (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hakan GÖKPINAR  
PAN-TURANISTS’ EFFORT FOR ALLIANCE WITH NAZI GERMANY AND NAZI GERMANY’S PAN-TURANISM POLICIES

 30, Pp,2101-2135

PANTURANCILAR’IN NAZİ ALMANYASI İLE İTTİFAK ÇABALARI VE NAZİ ALMANYASI’NIN PANTURANCILIK POLİTİKALARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cengiz ŞAHİN CENGİZ ŞAHİN, HATİCE KUMCAĞIZ  
NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ

 30, Pp,2136-2155

THE PREDICTIVE ROLE OF NARCISSISM AND SELF-ESTEEM ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Haldun TURAN  
A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN OPENNESS TO CHANGE AND INNOVATIVENESS LEVELS OF PERSONNEL IN PRODUCTION MANAGEMENT: A CASE STUDY ON AUTOMOTIVE SECTOR

 30, Pp,2156-2170

ÜRETIM YÖNETIMINDE PERSONELIN DEĞIŞIME AÇIKLIK VE YENILIKÇILIK DÜZEYLERI ARASINDAKI ILIŞKININ INCELENMESI: OTOMOTIV SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gonca KEÇECİ  
THE EFFECTS OF THE ACADEMIC CONTROVERSY TECHNIQUE ON THE BIOTECHNOLOGY KNOWLEDGE LEVELS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS

 30, Pp,2171-2182

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ BİLGİ SEVİYELERİNE AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülhan KÖÇER , Sema ÖNGÖREN  
AN EXAMINATION OF POSITIVE METACOGNITION AND META-EMOTION OF ADOLESCENT IN TERMS OF ATTACHMENT STYLES

 30, Pp,2183-2202

ERGENLERİN OLUMLU ÜSTBİLİŞ VE OLUMLU ÜST-DUYGULARININ BAĞLANMA STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ*

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Halil AYTEKİN -  
RELIGIOUS DISCOURSES IN THE WORK NAMED LETTERS FROM MY WINDMILL OF ALPHONSE DAUDET

 30, Pp,2203-2222

ALPHONSE DAUDET’İN DEĞİRMENİMDEN MEKTUPLAR ADLI HİKAYESİNDE DİNSEL SÖYLEMLER

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu Gülsevil BELBER , Emine KALE  
THE IMPACT OF EDUCATIONAL APPLICATIONS IN PUBLIC RELATION TOOLS TO PREFERENCE OF WORKING PLACE: A RESEARCH ON TOURISM FACULTY STUDENTS

 30, Pp,2223-2238

HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARINDAN EĞİTİM UYGULAMALARININ, İŞYERİ SEÇİMİNE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali MEYDAN , Abdulkadir UZUNÖZ  
VIEWS OF GEOGRAPHY TEACHERS ON IN-SERVICE TRAINING ACTIVITIES (NEVSEHIR CASE)

 30, Pp,2239-2259

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alev KOÇAK ALAN , Ebru TÜMER KABADAYI, Nilşah CAVDAR  
WHY DO PEOPLE PLAY ONLINE GAMES? THE ROLE OF ONLINE GAMER INNOVATIVENESS

 30, Pp,2260-2280

İNSANLAR NEDEN ONLİNE OYUNLAR OYNAR? ONLİNE OYUNCU YENİLİKÇİLİĞİNİN ROLÜ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Adem TAŞDEMİR , Dilber KAPTAN ACAR  
THE NEEDS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PEDOGOCICAL CONTENT KNOWLEDGE FOR SCIENCE LEARNING AND TEACHING

 30, Pp,2281-2305

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYE YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ İHTİYAÇLARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |