Chief Editor(s)

-
Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY
Antalya  2015
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Çiğdem KARA  
Halk Masalı Yazmak

 20, Pp,1-20

Writing A Folk Tale

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatma Ahsen TURAN  
TOPLUMSAL BELLEKTE VE SÖZLÜ ŞİİR GELENEĞİNDE PLEVNE HARBİ VE GAZİ OSMAN PAŞA

 20, Pp,21-38

BATTLE OF PLEVNA AND GAZI OSMAN PASHA IN SOCIAL MEMORY AND ORAL POETRY TRADITION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Funda BULUT  
TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN ROMANINDA BATILI BİR EĞLENCE KÜLTÜRÜ: BALO

 20, Pp,39-65

A WESTERN ENTERTAINMENT CULTURE IN TANZIMAT VE SERVET-I FUNUN NOVELS: BALLS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canan KÖKUS  
ÂŞIK NURŞAH’IN ŞİİRLERİNDE GURBET

 20, Pp,66-78

HOMESICKNESS IN LOVE WITH THE POETRY NURŞAH

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru ŞENOCAK  
HALK ANLATI VE İNANIŞLARINDA MİTOLOJİK BİR MEYVE: NAR

 20, Pp,79-104

A MYTHOLOGICAL FRUIT IN NARRATIVE E BELIEF OF PUBLIC: POMEGRANATE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esma ŞİMŞEK  
KIBRIS’TA ANLATILAN “HACI MEHMET BUBA İLE LALASI” EFSANESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 20, Pp,105-115

AN ASSESSMENT ABOUT A LEGEND NAMED “HACI MEHMET BUBA AND LALASI” WHICH NARRATED IN CYPRUS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fahri DAĞI  
Balbal Dikme Geleneğine Anadolu’da Bir Örnek: Hz. Ökkeş Balbalları ve Balballar Üzerine Yeni Bir Yaklaşım

 20, Pp,116-134

An Example of Erecting Headstones in Anatolia: The Headstones of Hz. Ökkeş and A Recent Approach for Headstones

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülda ÇETİNDAĞ SÜME  
HALK ANLATILARINDA “OLAĞANÜSTÜ BİÇİMDE HAMİLE KALMA” MOTİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 20, Pp,135-151

THE EVALUATION ON GETTING PREGNANT THEME EXTRAORDINARILY IN FOLK NARRATIVES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet ALPTEKİN  
Bey Böyrek türküsü

 20, Pp,152-163

Bey Böyrek Folk Song

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meral OZAN  
EFLATUN CEM GÜNEY’IN KALEMİYLE FANTASTİK KURGULAMA: „SANAT MASALI“

 20, Pp,164-182

FANTASTIC TELLING BY THE PEN OF EFLATUN CEM GÜNEY: “LITERARY FAIRY TALES”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nedim BAKIRCI  
IGNACZ KUNOS’UN DERLEDİĞİ MASAL METİNLERDE YER ALAN MİTOLOJİK UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

 20, Pp,183-210

A RESEARCH ON MYTHOLOGICAL FACTORS TAKİNG PART AT FOLK TALES COMPİLED BY IGNACZ KUNOS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nezahat ÖZCAN  
LATİFE TEKİN’İN SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM ROMANINDA ATİYE

 20, Pp,211-223

"ATİYE" IN LATİFE TEKİN'S SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM “SHAMELESS LOVER DEATH” NOVEL

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Reyhan Gökben SALUK  
KÖROĞLU, ERMENİ VE BİR TÜRKÜ

 20, Pp,224-241

KOROGLU, ARMENIAN AND A TURKISH FOLKSONG

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serdar Deniz ÖZDEMİR  
KAHRAMANIN SEMBOLİK YOLCULUĞU BAĞLAMINDA FERHAT İLE ŞİRİN HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 20, Pp,242-253

AN INVESTIGATION OF THE FOLK TALE NAMED “FERHAT WITH ŞİRİN” WITH THE CONTEXT OF HERO’S SYMBOLIC JOURNEY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğçe ERDAL  
Tür ve Şekil Tartışmalarına Genel Bir Bakış

 20, Pp,254-265

A General View To The Genre And Form Discussions

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |