Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Mersin  2013
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

MEHMET ÖZBAŞ  
GENEL LİSE VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORTAÖĞRETİMDE FIRSAT VE İMKÂN EŞİTLİĞİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ?

 10, Pp,1-18

ANALYSIS OF GENERAL AND SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENT PERCEPTIONS RELATED TO OPPORTUNITY AND POSSIBILITY EQUALITY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet ÜLGER SELMA YEL  
ARA DİSİPLİN ALANI OLARAK İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ALGILARI

 10, Pp,19-32

PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ COMPETENCY PERCEPTION RELATED TO HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP EDUCATION AS AN INTER-DISCIPLINE DOMAIN

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yavuz TOPKAYA , Halil TOKCAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ BELİRLEDİĞİ DEĞERLERİN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINA YANSIMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 10, Pp,33-43

COMPARISON OF LEVEL OF REFLECTION OF VALUES WHICH SOCIAL STUDIES CURRICULUM DEFINES IN THE 6TH GRADE SOCIAL STUDIES COURSE BOOKS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Taha YAZAR Tuğba YANPAR YELKEN  
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ

 10, Pp,44-58

Determining the Current Situation of Values Education in Primary School Social Studies Curriculum by Teachers Opinions

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Rasim AKPINAR KAMİL TAŞCI, MEHMET EMİN ÖZSAN  
HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİNE GÖRE TÜRKİYE’DE BÖLGESEL FARKLILIK

 10, Pp,59-70

REGIONAL DIFFERENCE IN TURKEY BY MISERY INDEX

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kadir KARATEKİN  
ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 10, Pp,71-90

DEVELOPING A SCALE TO MEASURE PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SOLID WASTE AND RECYCLING: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |