Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ BELİRLEDİĞİ DEĞERLERİN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINA YANSIMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışma, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan “Bilimsellik”, “Doğal çevreye duyarlık”, “Kültürel mirasa duyarlık”, “Sorumluluk”, “Yardımseverlik”, “Hak ve özgürlüklere saygı” ve “Çalışkanlık” değerlerinin 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarına yansıma düzeylerini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi ve özel yayınevi tarafından basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Çalışmada bu amaçla tarama ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda özel yayınevi tafrandan basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında öğretim programının belirlediği yedi değer toplamda 125 kez yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı yayınevi tarafından basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında ise toplamda 44 kez yer verildiği görülmüştür.

Keywords
Değer, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

References