SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ BELİRLEDİĞİ DEĞERLERİN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINA YANSIMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF LEVEL OF REFLECTION OF VALUES WHICH SOCIAL STUDIES CURRICULUM DEFINES IN THE 6TH GRADE SOCIAL STUDIES COURSE BOOKS

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ BELİRLEDİĞİ DEĞERLERİN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINA YANSIMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 
Author : Yavuz TOPKAYA  , Halil TOKCAN  
Type :
Printing Year : 4
Number : 10
Page : 33-43
DOI Number: :
Cite : Yavuz TOPKAYA , Halil TOKCAN, (4). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ BELİRLEDİĞİ DEĞERLERİN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINA YANSIMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 10, p. 33-43. Doi: .
    


Summary
Bu çalışma, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan “Bilimsellik”, “Doğal çevreye duyarlık”, “Kültürel mirasa duyarlık”, “Sorumluluk”, “Yardımseverlik”, “Hak ve özgürlüklere saygı” ve “Çalışkanlık” değerlerinin 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarına yansıma düzeylerini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi ve özel yayınevi tarafından basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Çalışmada bu amaçla tarama ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda özel yayınevi tafrandan basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında öğretim programının belirlediği yedi değer toplamda 125 kez yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı yayınevi tarafından basılan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında ise toplamda 44 kez yer verildiği görülmüştür.

Keywords
Değer, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

Abstract
This study aims to reveal reflection level of values such as “Scientific”, Sensibility to natural environment”, Sensibility to the cultural heritage”, “Responsibility”, “Altruism”, “Respect for rights and freedoms” and “Diligence” to the 6th grade social studies course books. The Course Books printed by the Ministry of National Education Publish and Private Publish were examined. In the study document analysis were employed. As a result of the analysis, while the values were included 128 times in the 6th grade social studies course books published by the private press, they were included 44 times in the course books published by the Ministry of National Education.

Keywords
Value, Social Studies Curriculum, Social Studies Course Books