Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Sefa Salih AYDEMİR, Adıyaman University, saydemir@adiyaman.edu.tr, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Aylin YAZICIOĞLU  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 51, Pp,1-12

EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS' VIEWS ON PHILOSOPHY EDUCATION PRACTICES WITH CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3233
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN , Yasin YILMAZ, İsa Yücel İŞGÖR  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOCIAL SUPPORT ON HAPPINESS, LIFE SATISFACTION AND SOCIAL MEDIA ADDICTION

 51, Pp,13-26

SOSYAL DESTEĞİN MUTLULUK, YAŞAM DOYUMU VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3239
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Buket Genco , Mehmet GÜZEL, Mehmet KARAKURT  
TÜRKİYE DE ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME KONUSU İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 51, Pp,27-35

EXAMINATION OF ACADEMIC STUDIES ON ARGUMENTATION-BASED LEARNING IN TURKEY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3261
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu AKKAYA  
GENDER IN TEACHER BEHAVIOR ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS

 51, Pp,36-59

LİSE ÖĞRENCİLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3229
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu Tosun , Nur Özkan  
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL TRUST ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK-LIFE BALANCE AND JOB SATISFACTION

 51, Pp,60-76

İŞ-YAŞAM DENGESİ İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3259
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burhan CAN  
DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİNİN GÜNEY KORE VE JAPONYA’YA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 51, Pp,77-103

A REVIEW ON THE REFLECTIONS OF THE DEMOGRAPHIC WINDOW OF OPPORTUNITY ON SOUTH KOREA AND JAPAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3257
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canan SANCAR , Beyhan KILINÇER, Esra CAN, Yusuf Ekrem AKBAŞ  
THE EFFECT OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE ON FINANCIAL STABILITY: TIME SERIES ANALYSIS WITH MULTIPLE STRUCTURAL BREAKS

 51, Pp,104-117

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ FİNANSAL İSTIKRAR ÜZERİNDEKI ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3240
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ceren Utkugün  
SECONDARY SCHOOL STUDENTS' OPINIONS ON SAVINGS

 51, Pp,118-135

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TASARRUFA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2986
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cihat Burak KORKMAZ , Çağrı BATLURALKIZ  
EXAMINATION OF METAPHORICAL PERCEPTIONS ABOUT THE CERTIFICATE PROGRAM OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 51, Pp,136-151

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARIN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3228
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Çetin ÇİFTÇİ , Oğuzhan KARADENİZ  
THE EFFECT OF THE USE OF ANIMATION IN THE 4TH GRADE SOCIAL STUDIES COURSE ON ACADEMIC SUCCESS AND PERMANENCE

 51, Pp,152-167

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ANİMASYON KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3270
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Durdane Öztürk , Serpil Recepoğlu  
A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON MULTICULTURAL EDUCATION

 51, Pp,168-182

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM KONUSU ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3237
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru Bozpolat , Hatice YILDIZ  
EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF SELF-EFFICACY TOWARDS TEACHING THINKING SKILLS

 51, Pp,183-209

SINIF ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3246
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cansu Bilgiç Kaşıkçı , Esra UÇAK, Ayşe SAVRAN GENCER  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK FARKINDALIKLARI VE SOSYOBİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİ

 51, Pp,210-227

PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ AWARENESS ABOUT SOCIOSCIENTIFIC ISSUES AND AFFECTIVE TENDENCIES TOWARD TEACHING SOCIOSCIENTIFIC ISSUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3226
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hasan Şenol  
BİST 100 İŞLETMELERİNDE NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN TESPİTİ VE CRITIC TABANLI MOORA YÖNTEMİNE GÖRE FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

 51, Pp,228-257

DETERMINATION OF CASH FLOW PROFILES IN BIST 100 BUSINESSES AND INVESTIGATION OF THEIR FINANCIAL PERFORMANCE ACCORDING TO CRITIC-BASED MOORA METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3274
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice KARA , Cengiz DÖNMEZ  
DETERMINING CANDIDATE SOCIAL STUDIES TEACHERS' KNOWLEDGE ABOUT BRAIN FUNCTIONS AND NEUROMYTHS

 51, Pp,258-272

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEYİN FONKSİYONLARINA YÖNELİK DOĞRU BİLGİLERİNİN VE NÖROMİTLERİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2996
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İBRAHİM AKSAKAL , İBRAHİM AKKAŞ  
Z KUŞAĞININ EŞ SEÇME STRATEJİLERİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ

 51, Pp,273-292

PARTNER CHOOSING STRATEGIES OF GENERATION Z: CASE OF ERZİNCAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3264
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Nedim Uygur , Cüneyt Çatuk, Erkan UZUN,  
EFFECT OF LOGISTICS COSTS ON EXPORT AND COMPANY PERFORMANCE: A RESEARCH ON TRC 1 REGION COMPANIES

 51, Pp,293-307

LOJİSTİK MALİYETLERİN İHRACAT VE FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: TRC 1 BÖLGESİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3267
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mesut KARAKAŞ  
TRADITION OF EPICS AND FOLK EPICS OF SİVAS

 51, Pp,308-327

DESTANCILIK GELENEĞİ VE SİVAS HALK DESTANCILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3235
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Turabi Karadağ  
INVESTIGATION THE MEDIATING ROLES OF OCCUPATIONAL DEPERSONALIZATION AND OCCUPATIONAL SAFETY PERCEPTIONS IN THE RELATIONSHIPS BETWEEN EMPLOYEES' SELF-EVALUATIONS OF ACHIEVEMENT AND THEIR EMOTIONAL EXHAUSTION

 51, Pp,328-348


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3243
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Uğur ÇİT  
THE ROLE OF MENTAL PRACTICE AND TECHNOLOGY IN TRADITIONAL VIOLIN TEACHING AND LEARNING

 51, Pp,349-364

KEMAN PERFORMANSI NASIL ÖĞRETILIR VE ÖĞRENILIR: TEKNOLOJININ YÜKSELIŞI VE KEMAN PEDAGOJISINDEKI YERI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3238
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ümit Can ŞAHİN , Lütfi ÜREDİ  
AN INVESTIGATION OF THE MATHEMATICS ANXIETY LEVELS OF 3RD AND 4TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 51, Pp,365-395

İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3251
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

ZARİFE TAŞTAN , Mehmet Akif ZİYAGİL  
TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION IN SPORTS, SELF-EFFICACY AND ATTITUDE TO SPORT BY STRUCTURAL EQUATION MODELING

 51, Pp,396-409

SPORDA GÜDÜLENME, ÖZ YETERLİK VE SPORA YÖNELİK TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE SINANMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3273
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Birol Tekin , Alper Cihan KONYALIOĞLU  
VISUALIZATION OF ALGEBRARY IDENTIFICATIONS IN RXR=R2 (PLANE) AT SECONDARY LEVEL

 51, Pp,410-432

RxR=R2(DÜZLEMM)’DE CEBİRSEL ÖZDEŞLİKLERİN ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3254
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat ŞAKAR , Ümran SARIKAN  
TRİBÜN ŞİDDETİ; SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ KURAM VE KIRIKCAM TEORİSİ BAĞLAMINDA BİR SENTEZ

 51, Pp,433-447

TRIBUNE VIOLENCE: A SYNTHESIS IN THE CONTEXT OF SYMBOLIC INTERACTIONAL THEORY AND BROKEN WINDOW THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3269
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yakup AKSOY , Onur GÜÇLÜ  
A CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES ON DISTANCE MUSIC EDUCATION IN TURKEY DURING THE PANDEMIC PROCESS

 51, Pp,448-467

PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3242
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |