Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr,TURKEY<


Editor(s)
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY

Antalya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ferhat HAN , Nesip DEMİRBİLEK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI SÜRESİNCE YÜRÜTÜLEN ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 44, Pp,182-203

UNIVERSITY STUDENTS' VIEWS ON COMPULSORY DISTANCE EDUCATION IN THE TIMES OF COVID-19
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2897
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Semih ÇAYAK  
THE EFFECTS OF COVID-19 ON THE EDUCATION PROCESS: BEING A PARENT IN QUARANTINE DAYS

 44, Pp,204-229

COVİD-19’UN EĞİTİM SÜRECİNE ETKİLERİ: KARANTİNA GÜNLERİNDE VELİ OLMAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2898
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep AKYÜZ , Sait AKBAŞLI  
TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİNE İLİŞKİN DERS DENEYİMLERİ

 44, Pp,230-261

TECHNOLOGY and DESIGN COURSE TEACHERS COURSE EXPERIENCES REGARDING THE TECHNOLOGY DESIGN COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2929
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yavuz Selim KALELİ  
INVESTIGATION OF BURNT LEVELS OF MUSIC TEACHERS DURING THE COVID 19 PROCESS

 44, Pp,262-277

COVİD 19 SÜRECİNDE MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2881
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hayriye Torunoğlu , Menderes Ünal, Ersoy Karabay  
THE ANALYSIS OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING PROGRAM OF SCIENCE AND ART CENTERS BASED ON TEACHERS' VIEWS

 44, Pp,278-292

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2892
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elif Torun , Kübra KANDEMİR  
OPINIONS OF FOREIGN STUDENTS ABOUT ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION

 44, Pp,293-311

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2903
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cüneyt Akyol , Figen Kılıç  
AN INVESTIGATION OF THE 5 TH GRADE SCIENCE CURRICULUM ACQUISITIONS AND COURSE BOOK IN TERMS OF HIGHER-ORDER THINKING SKILLS

 44, Pp,312-335

BEŞİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ VE DERS KİTABININ ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2880
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aysun ÇELİK  
HAKİKİ BİR AŞKIN HATIRASI: FERÎDE HANIM DÎVÂNI’NDA EŞİ ALİ RÂİF BEY’İN İZLERİ

 44, Pp,336-364

THE MEMORY OF A TRUE LOVE: ALI RAIF'S REFLECTIONS IN THE DIVAN OF FERIDE HANIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2832
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Çağdaş Cengiz , Erdi Kutlu  
ROOTS OF THE IRISH QUESTION AND THE IRISH QUESTION AFTER BREXIT: A UNITED KINGDOM OR A UNITED IRELAND?

 44, Pp,365-383

İRLANDA SORUNU’NUN TARİHSEL KÖKLERİ VE BREXIT SONRASI İRLANDA SORUNU: BİRLEŞİK BİR KRALLIK MI, BİRLEŞİK BİR İRLANDA MI?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2888
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gaye Gökalp Yılmaz  
A DISCOURSE ANALYSIS IN TERMS OF THE ESTABLISHMENT OF THE AUTHORITY: ILHAM ALIYEV'S SPEECH TO THE NATION AFTER THE SECOND KARABAKĞ WAR

 44, Pp,384-404

OTORİTENİN KURULUMU AÇISINDAN BİR SÖYLEM ANALİZİ: İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SONRASI İLHAM ALİYEV’İN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2882
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elif Güneş , Bülent ÜNAL, İpek MEMİKOĞLU  
TRANSFORMATION OF SCHOOL CLASSROOM ENVIRONMENTS TO HOME-BASED CLASSROOM ENVIRONMENTS DUE TO CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC

 44, Pp,405-422

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE OKUL SINIFI ORTAMLARININ EV TABANLI SINIF ORTAMLARINA DÖNÜŞÜMÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2896
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ensar Yıldız , Burçin ÖZOĞUL, Mine Canan DURMUŞOĞLU  
THE HISTORY, FOUNDATIONS and STRUCTURE of NEW ZEALAND’S EARLY CHILDHOOD EDUCATION PROGRAM: TE WHÀRIKI

 44, Pp,423-446

TARİHİ, TEMELLERİ VE YAPISIYLA YENİ ZELANDA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMI: TE WHÀRİKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2900
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Samet Uyar , Zülal Erkan  
REVIEW OF THE STUDIES ON FAMILY LIFE CYCLE

 44, Pp,447-474

AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2895
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |