Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, Turkey
Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Beyhan İNCEKARA  
ECONOMIC MEASURE PACKAGES AGAINST CORONAVIRUS WITH COUNTRY

 42, Pp,1036-1046

ECONOMIC MEASURE PACKAGES AGAINST CORONAVIRUS WITH COUNTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2828
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İlkay ALP , Halil EKŞİ, Mustafa ÖZGENEL  
THE MEDIATION ROLE OF TEAMWORK IN THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS AND LIFE SATISFACTION

 42, Pp,1047-1082

ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE TAKIM ÇALIŞMASININ ARACILIK ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2703
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Rahmi İNCEKARA  
THE EFFECTS OF CORONAVIRUS ON GLOBAL ENERGY PRICES

 42, Pp,1083-1091

THE EFFECTS OF CORONAVIRUS ON GLOBAL ENERGY PRICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2827
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Celal İNCE  
FROM BRAIN DRAIN TO BRAIN CIRCULATION: BRAIN POWER IN REGIONAL DEVELOPMENT

 42, Pp,1092-1114

BEYİN GÖÇÜNDEN BEYİN DOLAŞIMINA: BÖLGESEL KALKINMADA BEYİN GÜCÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2808
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammed Oral  
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ GELECEĞİNDE HİDROJEN ENERJİSİ

 42, Pp,1115-1156

HYDROGEN ENERGY IN THE FUTURE OF SUSTAINABLE ENERGY POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2834
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

ERKAN DÖNER , Efe EFEOĞLU  
AN AGILE MODEL OF IMPLEMENTING THE TOTAL INNOVATION MANAGEMENT CYCLE: A CASE STUDY ON GLOBAL BUS & COACH MANUFACTURING

 42, Pp,1157-1202

UYGULANAN TOPLAM İNOVASYON YÖNETİM DÖNGÜSÜNÜN ÇEVİK BİR MODELİ: TÜRKİYE’DE BULUNAN KÜRESEL OTOBÜS & YOLCU OTOBÜSÜ İMALÂT ŞİRKETİNDE YAPILAN BİR VAKA ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2813
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

AYŞEGÜL DEMİR  
SOCIOLOGY DIMENSION OF INNOVATION

 42, Pp,1203-1232

İNOVASYONUN SOSYOLOJİK BOYUTLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2810
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |