Summary


AN AGILE MODEL OF IMPLEMENTING THE TOTAL INNOVATION MANAGEMENT CYCLE: A CASE STUDY ON GLOBAL BUS & COACH MANUFACTURING
Çevik ürün inovasyonu ilerlemesi sırasında, daha fazla piyasa belirsizliğinin genişlemesi ile teknolojik gelişmeleri takip etmeyi amaçlayan karmaşık iş ekosistemleri ve müşteri tabanlı endüstriler, dış ve iç zorluklarla çevrilidir. Bu çalışma, rekabetçi piyasa ortamında X şirketi (Türkiye, Avrupa ve Amerika'da bulunan küresel otobüs ve yolcu otobüsü üreticilerinin bir parçası) tarafından kullanılan toplam inovasyon yönetimi (TIM) döngüsü aracılığıyla uzun vadeli faydalarla sonuçlanan yenilikçi ürünler üretmenin etkili yöntemlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, araştırmacıların ve işletme yöneticilerinin TIM döngüsünü çeviklikle güçlendirmek için niteliksel, niceliksel ve yorumlayıcı yaklaşımlardan yararlanarak mevcut sorunları gözlemlemelerini sağlayan “Metodolojik Üçgenleştirme Yöntemi” tarafından desteklenen bir vaka çalışması perspektifiyle gerçekleştirildi. X şirketi, TIM döngüsünü uygulayarak hem dijitalleştirme hem de elektrik aktarma organları teknolojisini entegre eden "XBUS" adlı yenilikçi ürün ailesiyle ürün portföyünü genişletti. XBUS ürünü, şirket satışlarını toplam satış miktarında %6.39 artırdı. X şirketi, 2018-2019 yılları arasında ABD ve Avrupa bölgesinde pazar payını sırasıyla %13.2 ve %11.4 artırırken, Türkiye pazar payını ticari kredi yetersizliği dahil finansal engeller nedeniyle %4.8 azaldı. Ek olarak, çevik inovasyon süreçleri yürüterek X şirketinde toplam üretim gerçekleştirme süresi %7.4 azaltıldı. Küresel otobüs ve yolcu otobüsü endüstrisindeki TIM döngüsü uygulamaları ile ilgili vaka çalışmaları sınırlıdır. Bu çalışmalar, Covid-19 salgını sırasındaki temel yenilik zorlukları gözlemlenerek genişletilebilir.

Keywords
İnovasyon, ürün inovasyonu, toplam inovasyon yönetimi, strateji

References