Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ - Assoc. Prof. Dr. Emre ÜNAL - Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY
Antalya  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet BİLDİREN  
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON THE DEFINITION, IDENTIFICATION AND EDUCATION OF GIFTED CHILDREN

 33, Pp,1363-1380

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN TANIMI, TANILANMASI VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Abdurrahman GÜL , Lütfi ÜREDİ  
THE REVIEW OF THE CORRELATION BETWEEN THE LEADERSHIP STYLES OF TEACHERS AND CLASSROOM MANAGEMENT SUFFICIENCY

 33, Pp,1404-1433

ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE SINIF YÖNETİM YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru Olcay KARABULUT , Levent VAR, Murat ATASOY  
EXAMINATION OF SOCIAL APPEARANCE ANXIETY LEVELS OF SENIOR TAEKWONDO ATHLETES STUDYING AT UNIVERSITY

 33, Pp,1434-1451

ÜST DÜZEY ÜNİVERSİTELİ TAEKWONDOCULARIN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali Soydan EZERARSLAN , Güner KOÇ AYTEKİN  
THE EFFECTIVENESS OF COST-ORIENTED PROJECT MANAGEMENT PROCESS IN BUSINESSES

 33, Pp,1452-1487

İŞLETMELERDE MALİYET ODAKLI PROJE YÖNETİM SÜRECİNİN ETKİLİLİĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Anıl SÜVARİ , Merve Buldaç  
INTERIOR DESIGN STUDENTS' DIGITAL TECHNOLOGY EXPERIENCES IN CREATIVE DESIGN PROCESS

 33, Pp,1488-1516

İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI TASARIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE DİJITAL TEKNOLOJİ DENEYİMLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Caner KARARTI , Öznur BÜYÜKTURAN, Caner KARARTI, Buket BÜYÜKTURAN, Gamze EKİCİ  
INVESTIGATION OF LIFELONG LEARNING AWARENESS AND SELF-CONSCIOUSNESS OF UNDERGRADUATES OF HEALTH SCIENCES

 33, Pp,1517-1527

INVESTIGATION OF LIFELONG LEARNING AWARENESS AND SELF-CONSCIOUSNESS OF UNDERGRADUATES OF HEALTH SCIENCES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cihat DEMİR  
OPINIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY TEACHER CANDIDATES ABOUT CONTRIBUTORS TO SELF TEACHING METHODS IN PHYSICS TEACHING

 33, Pp,1528-1544

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNİN FİZİK ÖĞRETİMİNDE KENDİLERİNE KATKILARI KONUSUNDA FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özkan AKMAN , Fahriye PARLAK  
MULTIDIMENSIONAL INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

 33, Pp,1346-1362

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Çiğdem KOZANER , İrem Namlı ALTINTAŞ  
STUDENTS' VIEWS ON THE LIVE SCULPTURE MUSEUM WORKSHOP

 33, Pp,1545-1559

CANLI HEYKEL MÜZESİ ATÖLYESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ , Sümeyye DERİN, Almila Elif SELÇUKLU  
ROMANTIC RELATIONSHIP METAPHORS OF UNIVERSITY STUDENTS: IS LOVE A TERRACE OF THE HOUSE WITH A SEAVIEW?

 33, Pp,1560-1604

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİ METAFORLARI: AŞK DENİZ GÖREN EVDEKİ TERAS MI?

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülseren ÇITAK TUNÇ , Nevin ÇITAK BİLGİN, F. Elif KILINÇ  
AWARENESS LEVEL OF NURSING STUDENTS REGARDING VIOLENCE AGAINST WOMEN – EXAMPLE FROM TURKEY

 33, Pp,1605-1622

Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeyi - Türkiye Örneği

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İhsan ÜNLÜ , Alper KAŞKAYA  
PRIMARY SCHOOL AND SECONDARY SCHOOL STUDENT’S PERCEPTIONS OF THEIR GAMES

 33, Pp,1623-1641

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ OYUNLARINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İsmail Yavuz ÖZTÜRK , Kemalettin DENİZ  
EFFECT OF USING VIDEO ON THE ABILITY OF EIGHTH GRADE STUDENTS TO UNDERSTAND GRAPHICAL SYMBOLS

 33, Pp,1642-1658

VİDEO KULLANIMININ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK SİMGELERİ ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kürşad ŞAHİNLİ , Mehmet Ali TEKİNER  
A FIELD RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOLIC DRINKINGS, DRUGS AND CRIME

 33, Pp,1659-1705

ALKOLLÜ İÇKİLER VE UYUŞTURUCU MADDELERİN SUÇLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Maksut ÖNLEN , Ömer Faruk SÖNMEZ  
THE REFLECTIONS OF LOVE RESPECT AND TOLERANCE VALUES IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM TO NATIONAL NEWSPAPERS

 33, Pp,1706-1729

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN SEVGİ-SAYGI ve HOŞGÖRÜ DEĞERLERİNİN ULUSAL GAZETE HABERLERİNE YANSIMALARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Zahit BİLİR  
USE OF CHROMIC DYES IN TEXTILE DESIGN AND A SAMPLE DESIGN WITH CHROMIC DYES

 33, Pp,1730-1739

TEKSTİL TASARIMINDA KROMİK BOYALARIN KULLANIMI VE UYGULAMALI KROMİK BOYA TASARIM ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meryem ALTUN , Murat ATASOY  
INVESTIGATION OF DIGITAL GAME ADDICTION OF CHILDREN BETWEEN 9-11 AGE GROUPS: KIRŞEHİR SAMPLE

 33, Pp,1740-1757

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ ARAŞTIRILMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mualla BOLAT , Merve SÖZEN  
THE EFFECT OF USING MULTIPLE METHODS FOR TEACHING SOUND TOPICS IN A SECONDARY SCHOOL CURRICULUM ON STUDENT ACHIEVEMENT

 33, Pp,1758-1777Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özkan VATANSEVER , Şehnaz BALTACI GÖKTALAY  
EXAMINING THE EFFECTS OF USING SCRATCH PROGRAMMING ON 5TH AND 6TH GRADERS’ PROBLEM SOLVING SKILLS

 33, Pp,1778-1801

SCRATCH İLE PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sait AKBAŞLI , Hakan ULUM  
EDUCATIONAL REGULATION SHIFTS IN THE TURKISH EDUCATION SYSTEM AND THE ATTITUDES OF SCHOOL MANAGERS TOWARDS THESE SHIFTS

 33, Pp,1802-1817

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİME HAZIR OLMA TUTUMLARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinem KUTLU  
WHITHER MACROECONOMICS? THE EVOLUTION OF MACROECONOMIC THOUGHT SINCE KEYNES

 33, Pp,1818-1832

MAKRO İKTİSAT NEREYE? KEYNES’DEN BU YANA MAKRO İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba ÖZKARAL , Ayşe MENTİŞ TAŞ  
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY ON THE TEACHER’S ATTITUDE SCALE ABOUT THE PLACE BASED EDUCATION APPROACH APPLIED DURING THE SOCIAL STUDIES

 33, Pp,1833-1842

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANAN YER TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tülin BAYRAKTAR , Yılmaz ÖZKAN  
THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON OCCUPATIONAL COMMITMENT: A STUDY IN HEALTH SECTOR

 33, Pp,1843-1859

THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON OCCUPATIONAL COMMITMENT: A STUDY IN HEALTH SECTOR

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ümit DEMİRAL  
INVESTIGATION OF CONCEPTUAL UNDERSTANDINGS OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN ON LIVING AND NON-LIVING THINGS

 33, Pp,1883-1896

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN CANLI-CANSIZ VARLIKLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMALARININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet KANAK  
TRACES OF THE PAST IN IDENTIFYING EMOTIONAL NEGLECT AND ABUSE

 33, Pp,1883-1896

DUYGUSAL İHMAL VE İSTİSMARI TANIMADA GEÇMİŞİN İZLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Melike FAİZ , Kubilay YAZICI  
SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' VIEWS ON THE USE OF HISTORICAL HEROES IN VALUES EDUCATION

 33, Pp,1897-1918

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLER EĞİTİMİNDE TARİHİ KAHRAMANLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeki APAYDIN , Elif Omca ÇOBANOĞLU, Soner ERGÜL  
CHANGE! IS PHYSICAL OR CHEMICAL?: THE ANALYSIS OF KNOWLEDGE STRUCTURES, JUSTIFICATIONS AND MISCONCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGE

 33, Pp,1919-1953

DEĞİŞİM! FİZİKSEL Mİ YOKSA KİMYASAL MI? : ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLGİ YAPILARININ, GEREKÇELENDİRMELERİNİN VE KAVRAM YANILGILARININ ANALİZİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Soner ARIK  
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES’ TEACHER SELF-EFFICACY BELIEFS AND COMMUNICATION SKILLS

 33, Pp,1954-1972

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra SARAÇ , Rabia SARIKAYA  
A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY OF THE MATERIALISTIC TENDENCIES SCALE TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR PROSPECTIVE TEACHERS

 33, Pp,1381-1403

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇEVREYE YÖNELİK MATERYALİST EĞİLİMLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bekir Barış CİHAN , Ebru ARAÇ ILGAR  
DETERMINATION OF STRESS FACTORS ACCORDING TO VARIABLES AND INVESTIGATION OF THEIR RELATION TO EMPATHETICAL INCLINATION OF KARATE REFEREES

 33, Pp,1973-1995

KARATE HAKEMLERİNİN STRES FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ VE EMPATİK EĞİLİM İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cemre BOLGÜN , Edip AYGÜLER, Mustafa Çağrı AYALP  
AN ANALYSIS OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SUPPORT SERVICES OF THE MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES IN TURKEY

 33, Pp,1996-2016

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN ANALİZİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nazmiye Ülkü PEKKAN  
IS IT POSSIBLE TO IMPROVE SELF-EFFICACY WITH COACHING?

 33, Pp,2017-2032

KOÇLUK İLE ÖZ-YETERLİLİK İNANCINI GELİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |