Abstract


İŞLETMELERDE MALİYET ODAKLI PROJE YÖNETİM SÜRECİNİN ETKİLİLİĞİ
Küreselleşme sürecinde uluslararası kalkınma ve ekonomik büyümenin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi bağlamında proje yönetimi konularında önemli mesafeler katedilmiştir. Geçmişten günümüze gelene dek birçok projede eski yöntemler olarak ifade edebileceğimiz yöntemler kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bunun zararları yaşanmış ve gerçekleştirilen projelerde büyük ölçüde “Zaman, Maliyet ve Kapsam” kısıtlarına uyulmadığı görülebilmektedir. Maliyette yapılan yanlışlıklar firmaların büyük olumsuzluklar yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu durumdan yine sadece firmalar değil, çalışanlar ve diğer paydaşlar da olumsuz yönde etkilenmektedirler. Türkiye’de son yıllarda yaşanan değişimler ile eski proje yönetim yöntemlerinden vazgeçilerek bir standart haline gelmiş olan PMI (Project Management Institute) Proje Yönetim Standartları kullanılmaya başlanmıştır. Çok çeşitli alanlarda birçok firma artık CMMI (Capability Maturity Model Integration) sahibi olmaya başlamış ve projelerin bu doğrultuda yönetilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çalışmada, Proje Yönetim Süreçleri ve bu süreçlerde gerçekleştirilmesi gereken konular üzerinde durularak ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Keywords
Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI), Projelerin Maliyetlendirilmesi, İşletmelerde Proje YönetimiReferences